Facebook pixel

Du ser nå på artikler i kategorien 2014, Utgave 2.

Kunsten å imitere sitt eget liv

Kunsten å imitere sitt eget liv

Vi fødes, lever og dør i en ukontrollerbar strøm av tid. For kunstneren Marie Sjøvold har fotografiene blitt en måte å sette tiden i system på. I hennes kunstneriske forsøk på å nærme seg sitt eget «jeg», utfoldes en mektig og stemningsfull fortelling om mennesket i tiden. En fortelling som strekker seg utover kunstnerens private sfære og inn i betrakterens eget liv.