Foto: Cathrine T. Persson, Bodø kunstforening

Det handler om lys og mørke, jubileumsmarkering av aktører på den Nord-Norske kunstscenen og dedikasjonen til å formidle. Selv når alt er stengt.

Koronatiden har vært preget av avlyste utstillinger og stengte gallerier. Det skremmer verken organisasjonen Nord-Norske Bildnende Kunstnere (NNBK) som fyller 50 år, eller Bodø kunstforening som fyller 75, fra å fortsatt jobbe med høye ambisjoner. De to aktørene som har en lang tradisjon av samarbeid, står også samlet bak jubileumsutstillingen Equinox.

Det handler om lys og mørke. Sentrale kontraster i billedkunsten men også et godt bilde på den medgang og motgang som ligger i det målrettede arbeidet for kunstnere og kunstformidling som arrangørene av utstillingen har lagt ned gjennom mange år.

Samarbeid gjennom 50 år
Begrepet Equinox henspeiler på jevndøgnet, tiden på året da natt og dag er like lange.

Dette er den første av en serie på syv unike utstillinger i samarbeid med sentrale visningssteder i Nord-Norge, som gjennom året markerer NNBKs 50-års jubileum. 

— Nord-Norske Bildnende Kunstnere og Bodø kunstforening har en lang, felles historie, som strekker seg helt fra NNBK ble stiftet. Det er gledelig å kunne starte jubileumsåret fra denne tidslinjen og fortsette dialogen og videreutvikle samarbeidet, sier Ina Otzko i NNBK.

Organisasjonen Nord-Norske Bildnende Kunstnere er en sammenslutning av yrkesaktive kunstnere i Nordland, Troms og Finnmark. Målet er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.

Bodø kunstforening har frem til i dag forholdt seg til om kunstnere er medlemmer i NNBK eller nasjonale kunstnerorganisasjoner for å kunne stille ut i kunstforeningens regi. Dette er ett eksempel på NNBKs betydning som organisasjon, og det nære samarbeidet med kunstforeningen.

Av hensyn til smittevernsrestriksjoner ble åpningen av Equinox markert digitalt, blant annet med en filmatisk gallerivandring blant kunstverkene. Ikke helt som å være tilstede, men samtidig med at pandemien går sin gang har vi lært å sette pris på fordelen med digitale visninger,- kunsten gjøres tilgjengelig for et langt større publikum. Den digitale utstillingsåpningen er tilgjengelig på arrangørenes nettsider.

Foto: Cathrine T. Persson, Bodø kunstforening

Kreativ tilgjengelighet under nedstengning
Til tross for det siste årets restriksjoner har Bodø kunstforening holdt et ganske aktivt program.

– Hvilke erfaringer har dere samlet rundt utfordringer, viktigheten og publikumsresponsen av kunstformidling under pandemien?

Daglig leder ved Bodø kunstforening, Cathrine T. Persson, forteller at de kun har utsatt en utstilling i 2020, hatt digitale åpninger for flere utstillinger og formidlet på sosiale medier og hjemmesiden så godt som mulig:

–  Vi har brukt året for å utvikle kompetansen på nettopp dette. Men vi har ikke hatt muligheter til å ha arrangement eller kunstverksted på samme måte som før. Dette er noe vi gleder oss til å åpne igjen.

Da Norge ble stengt ned i mars 2020 jobbet Bodø kunstforening med oppgradering og oppussing av sine nyinnflyttede lokaler. Samtidig tenkte de kreativt for å tilby publikum et pusterom i kunsten. Gjennom et samarbeid med Stormen kunst, et visningssted for samtidskunst som også er lokalisert i Bodø, så en vindusutstilling dagens lys:

– Med utgangspunkt i Bodø kunstforenings faste galleri / samling, stilte vi ut verk i vinduene, tilgjengelig for alle forbipasserende. Publikum fikk stifte bekjentskap med kunstnere som Per Adde, Lars Lerin og Per Espolin. Vindusutstillingen skiftet hver uke under nedstengingen.

Sanselige fenomener
– Hva møter publikum i Equinox?

– Overordnet handler utstillingen om å balansere lys og mørke.

I en underlig og utfordrende tid åpnes nye rom for å bearbeide det som skjer og hvordan vi forholder oss til situasjonen, hverandre, naturen, sier Otzko.

Videre forklarer hun at NNBK utfordret sine medlemmer til å bidra med nye verker som resulterer i utstillinger basert på sanselige fenomener. De syv jubileumsuttillingene representerer et ferskt og fokusert innblikk i det mangfold som finnes av kunstnere og uttrykk på den nordlige kunstscenen.

 

Visningsdatoer:
Equinox. Bodø kunstforening: Frem til 18.04.21

Tvelys. Terminal B i Kirkenes: 25.03.-08.05.21

Hildring. Tromsø kunstforening: 11.06.-29.08.21

Solhund. Galleri 2 i Stamsund: 17.06.-07.11.21

Understrømmer. Galleri Nord-Norge i Harstad: 02.10.-07.11.21

Aura. Vadsø kunstforening: 12.11.-06.12.21

Halo. Samisk senter for samtidskunst i Karasjok: 20.11.-31.01.22

Foto: Cathrine T. Persson, Bodø kunstforening

Foto: Cathrine T. Persson, Bodø kunstforening