Fasaden til Bergen Kunsthall. Foto: Thor Brødreskift

Midt i museumsrekken ved Lille Lungegårdsvann ligger Bergen Kunsthall – en arena for samtidskunst med vekt på relevans og bred publikumsappell. Kunsthallen presenterer utstillinger med nasjonale og internasjonale kunstnere, varierte live-opptredener og kan friste med egen kafé og bokhandel.

Les mer her

Axel Wieder har vært ansatt som direktør for Bergen Kunsthall siden 2018. Han forteller at dette er en av landets aller eldste kunstinstitusjoner, etablert i 1838 som Bergen kunstforening. Samtidig vil Bergen Kunsthall være aktuell og fremoverlent.

– Tidlig på 2000-tallet gjennomgikk institusjonen en viktig konseptendring. I dag jobber Bergen Kunsthall ut fra tre sentrale satsningsområder som samlet handler om å formidle kunst på et internasjonalt høyt nivå, med lokal relevans og forankring.

Tre satsningsområder
Direktøren forklarer at det første punktet handler om å presentere både nasjonale og internasjonale kunstnere. Kvalitet og relevans skal både reflekteres i kunsten, formidlingsgrepene og ikke minst i hvordan temaene aktivt knyttes til Norge og Bergen.

Det fører oss over i satsningsområde nummer to, som handler om live-programmet Landmark, oppkalt etter bygningens arkitekt, Ole Landmark.

– Landmark er en serie live-arrangementer som omfatter konserter og klubbkvelder, men også foredrag, kunstnersamtaler og debatter. Dette er en sentral plattform i vår drift fordi vi gjennom disse arrangementene går i dybden på tematikk som aktualiseres i kunstutstillingene, men også fordi vi gjennom Landmark knytter til oss et bredt spekter av lokale kulturaktører og kunstnere som igjen bidrar til å forme institusjonens innhold og relevans lokalt.

Det tredje satsningsområdet handler om formidlingsprogrammet. Her vies barn og unge betydelig oppmerksomhet. Hver utstilling har et tilpasset program for skoleklasser med vekt på dialog, opplevelse og aktivitet. Elevene får selv prøve seg praktisk i de kunstuttrykkene utstillingene gir dem kjennskap til.

– Vi vil øke de unges forståelse for samtidskunsten, men også bidra til å utvikle barnas kommunikative kompetanse innen kunstfeltet.

I tillegg tilbyr Bergen Kunsthall omvisninger for barnehager, videregående skoler samt skreddersydde opplegg og visninger for andre grupper.

Mari Slaattelid, Festspillutstillingen 2019, Bergen Kunsthall. Foto: Thor Brødreskift

Annonse

Fordypning i kunsthistorier
Den spesielt interesserte kan melde seg på kurset Kunsthistorier ved Bergen Kunsthall. Opplegget omfatter sju foredrag av kunsthistoriker Hilde Marie Pedersen og kunstneren Håkon Holm-Olsen, der relasjonen mellom kunst og samfunn står sentralt. Hver kurssesong tar for seg nye tema.

Direktøren er opptatt av at det å være en relevant kunstinstitusjon innebærer å presentere varierte tilbud, til kunstinteresserte med ulik bakgrunn.

– Vi huser Festspillutstillingen hvert år. Dette er en viktig formidlingskanal der vi trekker et større nasjonalt publikum. Men i tillegg til de store utstillingene vil vi også presentere kunst som kan oppfattes som nisjepreget. I Bergen finnes et fagmiljø tilknyttet kunstakademiet, universitetet og et viktig profesjonelt kunstfelt – studenter og profesjonelle som kan interessere seg for visninger som ikke appellerer til massene. Derfor viser vi alltid et eksperimentelt program parallelt med utstillingen i den store kunsthallen, avrunder Wieder.

Joar Nango, Festspillutstillingen 2020, Girjegumpi (Sami Architecture Library), 2018–. Veggmaleri: Anders Sunna. Duodji: Katarina Spiik Skum. Treskulpturer: Aqqalu Berthelsen. Hengekøye: MAKA design. Foto: Thor Brødreskift.

Bergen Kunsthalls visningsprogram i 2021.
Eventuelle restriksjoner i henhold til covid-19 oppdateres på institusjonens nettside. 

Martine Syms
29.1.–4.4.2021
Separatutstilling sal I–IV

An exhibition organised with Sidsel Meineche Hansen
29.1.–4.4.2021
Sal V, i samarbeid med Borealis – en festival for eksperimentell musikk

Masterutstillingen i kunst, KMD, UiB, 2021
16.4.–9.5.2021
Avgangsutstillingen til masterstudentene ved Fakultet for kunst, musikk og design, sal I–V

Elisabeth Haarr
Festspillutstillingen 2021
27.5.–15.8.2021
Sal I–IV

Ocean
27.8.–31.10.2021
Stor gruppeutstilling, sal I–IV

Sandra Mujinga, SONW – Shadow of New Worlds. Bergen Kunsthall, 2019. Foto: Thor Brødreskift