Etter 17 år som leder i Dyreparken i Kristiansand ble Reidar Fuglestad headhuntet til stillingen som direktør for Sørlandets Kunstmuseum og byggingen av den nye Kunstsiloen. Ifølge Fuglestad har nok ikke kunstnere og dyr så mye til felles, men han tente på ideen om å skape Nordens beste kunstmuseum. Vi har spurt ham om hans forhold til kunst.     

1. Hvilken utstilling og hvilket galleri/museum besøkte du sist?  

Jeg besøkte BOZAR i Brussel. Så et spennende kulturhus på 35 000 m2 som også hadde to utstillinger som jeg fikk vært gjennom – det var Keith Haring og en skulpturutstilling med Brancusi. 

 

2. Du har gått fra å være direktør i dyreparken til å være direktør for et kunstmuseum, vil du si det finnes likhetstrekk mellom det å jobbe med dyr og det å jobbe med kunstnere? 

– Det finnes vel kanskje ikke så mange likheter mellom dyr og kunstnere, men det er mange fellestrekk ved å være leder i et museum og være leder i en opplevelsespark. Jeg jobber med å være leder for mennesker, ta vare på og utvikle verdifullt innhold, bygge og utvikle virksomheten til et nytt museum og møte framtiden med innovasjon, nysgjerrighet og utviklingstrang. 

 

3. Finnes det kunstverk du enda ikke har fått sett, men som du har lyst til å oppleve? 

– Det er veldig mange kunstverk jeg ikke har sett. Jeg har vært i bransjen i kun kort tid og har ikke hatt anledning til å besøke nok utstillinger. Jeg har planlagt en Londontur i mars, og da skal jeg besøke Tate, V&A og British Museum – det gleder jeg meg til. I lys av at vi bygger Kunstsilo, er det jo også mange forhold ved museene utover utstillingene som er interessante.  

 

4. Finnes det kunst som provoserer deg? 

– Jeg har vel ikke opplevd noe som provoserer meg enda, men noe som vekker følelser og kanskje avsky har jeg vel opplevd. Jeg så en utstilling med Marina Abramovic – den rørte ved mange følelser. 

 

5. Hvilken kunstner, historisk eller nålevende, skulle du gjerne hatt på middag, og hva ville du laget? 

– Oi, jeg er ingen kokk, så da måtte jeg valgt noe jeg virkelig kan og som er min livrett, nemlig kokt torsk med alt tilbehør inkludert både rogn og lever. Av kunstnere som jeg kunne tenkt å ha middag sammen med, er det mange. Det kunne vært spennende å møte Harriet Backer som virkelig var pioner på sin tid, eller Marianne Heske som har satt konseptkunsten på verdenskartet. 

 

6. Du er fortsatt ganske fersk i kunstverdenen. Hva fascinerer deg og hva irriterer deg med denne bransjen? 

– Bransjen er fascinerende fordi det skapes så mye kunst hver eneste dag i følelsesmessig og kreativ utfoldelse. Jeg synes det er veldig fascinerende hva den digitale transformasjonen gir av muligheter for den visuelle kunsten. Det skjer mye på dette internasjonalt nå. 

Mer irriterende er det at jeg opplever bransjen som lite inkluderende, åpen og raus. Det eksisterer altfor lite samarbeid. 

 

7. Hva slags kunst har du selv på veggen? 

– Jeg er nok relativt tradisjonell i hva som henger på veggen hjemme og på hytta. Du finner Ørnulf Opdahl, Martin Whatson, Per Fronth, Håkon Gullvåg, Erik Formoe, Mona Ida, Rigmor Holter, Inger Saltaag og noen flere. 

 

8. Mener du at kunnskap er en forutsetning for å oppleve kunst? 

– Jeg tror kunnskap hjelper. Jeg synes bransjen bruker et vanskelig språk, og det er potensial for utvikling og innovasjon i formidlingen av kunst. Det er noe med aktualitet og relevans som ofte kan bli borte, og mange vil nok være redd for å dumme seg ut på museum. For få besøker museum, så her er potensialet stort. Museene må bruke sin posisjon til å utvikle mange måter å vise kunst på, sørge for at det blir interessant å bruke museet til et samlingssted og åpne opp og senke terskelen.  

 

9. Hvilken nålevende kunstner ville du hyret for å lage en akt av deg? 

– Sannelig om jeg vet – tror ikke jeg ville hatt det på veggen. Men kanskje Frank Brunner kunne fått oppdraget. 

 

10. Har du en kunstopplevelse som har gjort et uutslettelig inntrykk på deg?  

– Peer Gyntforestillingen på Gålå – helt outstanding – har vært der mange ganger. 

 

11. Hvis du kunne valgt et kunstverk fra hele kunsthistorien til å ha på veggen hjemme – hvilket ville du valgt?  

– Det kunne vært stas med en Picasso eller van Gogh. 

 

12. Hva blir høydepunktet på SKMU/Kunstsilo i 2020?  

– Vi har mange spennende utstillinger. Høydepunkt for meg blir kunstnermøtet mellom regionale kunstnere og at vi får en spennende digital utstilling for første gang. Dessuten aktualiserer vi vårt museum med stadig flere arrangementer og skal vel gjennomføre 150 i 2020 – der er det mye å få med seg! 

 

13. Hva ville livet vært uten kunst? 

– Kunst og kultur er røttene våre, det er vår identitet. Livet er fattig uten kunst og kultur. Et rikt kunst og kulturliv gir et bedre sted å bo og vokse opp, et bedre sted å reise til og et sted å være stolt av.