Kenneth Rasmussen, Foto: Line Axman

Vi og dem. Innenfor og utenfor. Også i kunstverdenen finnes et skille. Mens noe kunst løftes og vises i kredible gallerier, omtales ande kunstnere sjelden eller aldri. Men ved Galleri Nordnorge i Harstad settes lyskasteren mot den ukjente kunsten. I perioden 30.11.19-10.01.20 kan publikum oppleve utstillingen Nordic Outsider Craft.

Aktuell

NORDIC OUTSIDER CRAFT
30.NOVEMBER – 10. JANUAR 2020
Galleri Nordnorge

Det handler om dedikerte kunstnere og kunsthåndverkere som kanskje mangler en imponerende CV.  Ofte er de selvlærte med varierte funksjonshemninger.

Noen har et utgangspunkt som gjør at de ikke kan følge, eller forstår ordinære normer innen kunstverden. Flere av tilhører offentlig drevne atelierfelleskap.

Det engelske ordet outsider kan oversettes til utenforskap. Ekskludering, eller et skille mellom det aksepterte og uaksepterte.  I dag er outsider-art, eller outsider-kunst blitt et vidt internasjonalt begrep som handler om fokus på kunstneriske uttrykk som er utviklet gjennom andre kanaler enn kunstakademiene og galleriene.

Vandreutstilling med nordisk relevanse

Elina Vourimies er en av kuratorene bak Nordic outsider Craft. Til daglig arbeider hun ved K.H.Renlund Museum i Kokkola, Finland.  Vourimies forklarer at dette er en vandreutstilling med verk av nordiske outsider-kunstnere og kunsthåndverkere.  Utstillingen gjester både Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island. Prosjektet er støttet av Nordisk Kulturråd og  har allerede turnert i  halvannet år. Utstillingen ved Galleri Nordnorge er den første visningen i Norge.  

—Fortell om det som presenteres i utstillingen.

– Nordic Outsider Craft presenterer håndverksbasert visuell kunst. Kunstnere som sjelden får oppmerksomhet løftes her frem. Den som har forsket fram egne teknikker og forståelse av materialet kan overraske, her brytes etablerte sannheter i håndverksmessig tradisjon. Samtidig oppstår det i utstillingen en dialog på tvers av de landene, den nordiske relevansen er sterk. 

—Hvorfor er Nordic Outsider Craft en viktig utstilling?

—Prosjektet og utstillingen styrker posisjonen til outsider-kunstnerne, men også samarbeidet mellom museer, kunstgallerier og prosjektgrupper på tvers av de nordiske landene. Utstillingen øker interessen for outsider-kunst, både blant et bredt publikum og den etablerte kunstverdenen. Nordic Outsider Craft viser at kunst tilhører alle og at det finnes mange måter å skape på. Alle har rett til å uttrykke seg visuelt og kunstnerisk.

Johanna Seppä , Foto: Minna Haveri

Patricia Sigurd, Foto: Minna Haveri

En tydelig materialforståelse

— Finnes det et særtrekk ved utstillingen?

—Selvlærte kunstnere og kunsthåndverkere med nedsatt funksjonsnivå viser sterk materialforståelse i ferdighetsbaserte teknikker. Dette står i et spennende samtidslys da interessen for håndarbeid er økende, samtidig som håndverksteknikker stadig anerkjennes mer i kunstneriske uttrykk. Utstillingen viser hva som skjer når håndverk ikke båndlegges, men blir en fri lek med teknikker og materialer. Materialene spenner fra tekstil, plast til keramikk og treskulptur. Samtidig kan Nordic Outsider Craft kanskje inspirere betrakteren til å ta egne håndverksferdigheter i bruk, sier kuratoren.

Noen av av kunstnerne representert i Nordic Outsider Craft:

Torstein Nilsen (1948), Harstad, Norge
Torstein Nilsen har jobbet med forskjellige malingsteknikker og keramikk i over 40 år. Nilsen er en selvlært kunstner som har hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger. Nilsens arbeid er innkjøpt av Museet for dekorativ kunst og design i Oslo, Trastad kolleksjonen og kunstneren har gjort utsmykningsoppdrag/ veggmaleri for Bjarkøy svømmehall.

Samuli Sarkkila (1878–1956), Brahestad, Finland                                                                
Sarkkila reiste til Amerika som ung og vendte tilbake med en formue. Lykkelig og nyforlovet kjøpte han hus og eiendom, men da den finske valutaen raste i verdi mistat han alt. Sarikkila levde deretter et ensomt og tilbaketrukket liv mens han  reflekterte sin tilværelse gjennom treskulpturerer.

Patricia Sigurd (f. 1982), Stockholm, Sverige                                                                                
Etter Kunstskolen Linnéa (2007)  har Sigurd arbeidet i Ateljé Inuti der hun jobber med varierte materialer. Skulpturer og bilder blir til gjennom strikking, keramikk, maling og eksprimentering med utdaterte datakabler.

Kenneth Rasmussen (f. 1971), Randers, Danmark                                                                       
Rasmussen er en produktiv og alsidig kunstner som ofte jobber i stor skala. Flere verk er enorme hekle- og strikkearbeid. Han ble utnevnt til årets kunstner ved Ketukki (Finland) i 2009, og arbeider i dag ved  Bifrost kunstskole i Danmark.

Svava Skúladóttir (1909-2005), Island                                                                                                         
I en alder av 63 år flyttet  Skúladóttir til en omsorgsbolig der hun deltok på kunst- og håndverkstimer for eldre. Hennes kunstneriske teft og interesse ble lagt merke til, og Skúladóttir fikk prøve ut varierte materialer. Hennes keramikkskulpturer viser islandske folkedrakter og tilhører i dag samlingen til Safnasafnid, ett isländskt folkekunst- og outsider kunstmuseum.

Johanna Seppä (f. 1965), Esbo, Finland                                                                                            
Seppäs kunstneriske fordypning handler om fristrikking. Gjennom en prosessorientert metode der ulike teknikker kombineres, lages underlige plagg.  Seppä henter inspirasjon fra et eget fantasiunivers når hun skaper tekstilkreasjoner.

Utstillingen åpnet i Finland i 2018. Når Nordic Outsider Craft vandrer videre fra Harstad går ferden til prosjektets siste utstillingssted ved K.H.Renlund Museum I Kokkola, Finland.

Samuli Sarkkila, Foto: Minna Haveri

Svava Skuladottir, Foto:  Minna Haveri

Torstein Nilsen. Foto: Minna Haveri