Marianne Moe – Veggtavler Horva 1-8 (2018) Utsnitt. Vinner av kritikerprisen 2019. Foto: Dan Mariner

Landsdelsutstillinger løfter regional kunst og bringer den ut til publikum. Når Nordnorsken løfter samtidskunst for 73. gang kan man se tekstilmaterialer som en rød tråd i kunsten fra nord. 

Cathrine Persson er daglig leder for Bodø Kunstforening og produsent for vandreutstillingen Nordnorsken. Åpningen fant sted ved Bodø Kunstforening den 26.01.19. I løpet av det kommende året vil utstillingen gjeste en rekke visningssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Produsenten forklarer stolt at dette er den landsdelsutstillingen som har overlevd lengst. Nordnorsken er en åpen utstilling der alle kan søke med anonymiserte verk. I år så man en økning i antall interesserte: 130 søkere leverte 313 verk. Andelen debutanter er stor, noe som vitner om stor kraft i avsparket blant de kommende kunstnerstemmene:
Vi har hele 9 debutanter i år, over halvparten av søkermassen har ikke søkt tidligere. Denne utviklingen synes vi er spennende, og håper at dette også kan inspirere etablerte kunstnere i regionen. Det skjer svært mye spennende innen samtidskunsten!

Nordnorsken 2019 presenterer 20 kunstnere med til sammen 23 verk. Kriteriet for å delta er at kunstneren har en tilknytning til Nordnorge.

Nordnorsken,- en viktig møteplass

Hvorfor er det viktig å ha en landsdelsutstilling i nord?
– Det som kan være ekstra utfordrende for kunstnere her, er få kolleger og langt mellom galleriene. I enkelte kommuner finnes det kanskje bare en profesjonell kunstner og ingen visningsteder. Nordnorsken skal være en viktig plattform som synliggjør regional kunst, men også skape møteplasser der kunstmiljøet kan etablere bånd og samarbeid, sier Persson.

De tre nordligste Fylkene strekker seg over store geografiske områder, for å nå flest mulig publikummere varieres det litt hvert år hvilke steder som presenterer vandreutstillingen. På denne måten når samtidskunsten over tid et stort publikum. Visningsstedene er etablerte gallerier og lokale kunstforeninger:

– Både publikum og de som tar imot utstillingen verdsetter den høyt. Nordnorsken har gode besøkstall.

Magnus Tomt, I Guess I’ll See You In My Dreams (2018).Foto: Dan Mariner

Phillipp Spillmann, Bordbein (2018).Foto: Dan Mariner

Juryens pris til Regina Pedersen for Hug me (2018)                                                                                                   
Hvert år utdeles to priser under vernissagen. Den ene er Juryens pris som i 2019 tildeles Regina Pedersen for verket Hug me. I prisbegrunnelsen heter det:

«Kunstneren, med sin lidenskap for ull, inviterer tilskueren til å gi arbeidet sitt en klem, bokstavelig talt. Det er ikke hver dag vi får lov til å berøre et kunstverk og det er ikke hver dag et kunstverk berører oss på så mange måter… Kunstneren formidler inderligheten man forventer av et kunstverk…Verket fanger din oppmerksomhet, og former et kraftfullt budskap som gir gjenklang hos tilskueren i en verden fylt av sosial og politisk usikkerhet…»

Tekstil som rød tråd i samtidskunsten
Kan man se noen spesifikke tendenser i den Nordnorske samtidskunsten?
– Uttrykket er variert. Selv om alle kunstnerne har tilknytning til nord, bor noen utenlands. Mens en del har vokst opp her er andre tilflyttere. Referanserammene er dermed varierte. Likevel ser vi tydelige tendenser fra år til år, forklarer Persson.

I 2017 ble det søkt inn mange fotoverk. I 2018 dominerte malerier. I 2019- utstillingen er tekstil et fremtredende materiale:

– Vi registrerer en tendens til at kunstnere går tilbake mot materialbaserte, klassiske teknikker presentert i et spennende og variert uttrykk.

Kritikerprisen til Marianne Moe for Veggtavler Horva 1-8 (2018)                                                                                                            
Den andre utmerkelsen er kritikerprisen. I år ble denne delt ut av kunstkritiker Trond Borgen til Marianne Moe for verket Veggtavler Horva 1-8 (2018). I begrunnelsen uttrykker Borgen begeistring over filtarbeidets tredimensjonalitet som tangerer skulpturen, maleriet og tekstilkunsten. Kunstkritikeren skimter landskapselementer som fjord, fjell, vann og klipper, men også vindens dynamiske kraft i verket:

«Det viser en intelligent bruk av tekstil anvendt som veggrelieff; det rommer en enkel, men likevel raffinert håndverksmessig utførelse og ikke minst eleganse; det fanger og leker med lyset, både i alle foldene og i den sparsomme bruken av farger; og det skaper assosiasjoner til det nordnorske landskapet… Det er en kunstnerisk bragd å få filten, som ofte oppfattes som et nokså dødt materiale, til å leve på denne måten.»

Ellen Grieg, Transfomasjon grønn (2018). Foto: Dan Mariner

Ina Otzko, Fødsel (1997–2018).Foto: Dan Mariner

Spent på mottakelsen
Produsent Cathrine Persson er stolt av den nylig åpnede Nordnorsken 2019, men også spent på hvordan utstillingen vil mottas blant publikum og kritikere i året som kommer:

Jeg håper Nordnorsken vil ha betydning i å styrke og tydeliggjøre kunstuttrykk fra landsdelen i mange år fremover!

Nordnorsken 2019 presenterer verk av disse kunstnerne:
Ellen Grieg, Eva Bertelsen, Gry Rask, Hossam, Elisabeth Stiglic, Ina Otzko, Ingunn Milly Hansen, Kamilla S. Mathisen, Kenn-Ole Moen, Krister Kanck, Lill Anita Svendsen, Lill Maria Hansen, Magnus Tomt, Marianne Moe, Ottar Karlsen, Phillipp Spillmann, Regina Pedersen, Ronja S. Helgesen, Stian Hansen og Torgrim Sund.

Turnéplan Nordnorsken 2019:
Bodø Kunstforening: 26.01.–24.02.
Sortland: 09.03.–31.03.
Alta Kunstforening: 20.04.–12.05.
Hammerfest: 01.06.–23.06.
Meieri galleriet, Leknes: 13.07.–04.08.
Galleri Nordnorge, Harstad: 24.08.–21.09.
Rana Kunstforening: 05.10.–27.10.
Vadsø Kunsforening: 16.11.–14.12.

Regina Pedersen er vinner av juryens pris for verket Hug me (2018).Foto: Dan Mariner

Gry Rask, Nylon (2017). Foto: Dan Mariner