Aslaug Juliussen. Foto: Aliona Pazdniakova

Kan dyreklover, horn og annet restmateriale fra slakting få en estetisk og kunstnerisk kvalitet? Aslaug M. Juliussen har gjennom 40 år åpnet dører mellom dagliglivet, den lokale kulturhistorien og tekstilkunsten. I perioden 20.10.18- 31.03.19 er hun aktuell i utstillingen Skjæringspunkter ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Samtidig lanseres boken om hennes kunstnerskap.

Aktuell

20.10.18–31.03.19
Skjæringspunkter ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø

Alsaug M. Juliussens kunstneriske transformasjoner vil også bli vist ved Blåfarveverket, Modum, med utstillingsåpning 18.05.19

– Etter fullførte kunststudier ved Statens Kunsthøgskole i Oslo (1982) flyttet jeg tilbake til nord. I mer enn 20 år har jeg vært bosatt i Karasjok, der jeg jobbet parallelt med kunst og reindrift. Jeg har et personlig engasjement for den nordnorske naturen og kulturen. Særlig den samiske kulturarven. Dette danner et sentralt gjennomgangstema i mine arbeider.

Dette forteller Juliussen som i dag er bosatt i Tromsø. Skjæringspunkter viser den største og mest omfattende presentasjonen av hennes kunstneriske virke til nå. Også en helt ny installasjon er presentert under utstillingen.

Ditt utgangspunkt er tekstilkunsten. Hvordan har dette formet ditt utrykk?

– I tekstilmaterialet ligger den menneskelige kroppen som et sterkt ekko. Vi bruker tekstil som klær og hjelpemidler i det daglige med den største selvfølgelighet. Under min periode i Finnmark startet en utforsking og videreføring av det kroppslige. Jeg begynte å eksperimentere med materialer fra dyrekroppen. Horn, klauver, skinn, hestehår og ull, forteller kunstneren.

Juliussen forklarer at de seneste årene er det hvordan hun bruker materialene fra dyr sammen med tekstil som utgjør grunnlaget for prosjektene hennes. Materialene bearbeides og sammenstilles på nytt med forskjellige teknikker. Slik oppstår det endelige utrykket. Gjennom lag på lag med fortellinger og referanser ønsker kunstneren å åpne opp et refleksjonsrom.

«Hornild». Verket består av reinsdyrhorn, reinsdyrhår, bomullstoff, hudlim. Foto: Marvin Pope

Kunstverkene i Juliussens univers kan beskrives som vakre og tiltalende, men også utfordrende. Restmateriale fra dyrehold får en estetisk og kunstnerisk kvalitet i Juliussens univers. Objektene kan oppfattes som overraskende og ukjente, enten betrakteren identifiserer elementene fra dyrets anatomi eller ikke. Kunstneren kommenterer:

– Jeg jobber med å transformere materialer til noe sanselig. Jeg tilstreber en underliggjøring av materialene.

Det er mange håndverksteknikker som inngår i kunstnerens verk. Skjæring, partering, klipping, sying og liming. Juliussen prøver å finne nye måter å forstå materialet hun arbeider med, lete etter alternative perspektiver og sammenhenger:

– Jeg bruker lang tid på mine verk. Nye strukturer og fascinerende overflater oppstår i den langsomme bearbeidelsesprosessen. Jeg arbeider direkte og fysisk med materialene. Intensjonen er at hvert verk skal ha sin egen identitet.

– Man kan tenke at dine verk blant annet kommenterer samtidsmenneskets avstand til naturen. Eksistensielle livsvilkår på jorden?

– Det ligger nok referanser til både forgjengelighet og død i mine arbeider, men min viktigste motivasjon handler om å åpne opp for undring over den verden av materialer vi omgir oss med. Siden alt jeg gjør har utspring i mitt eget liv prøver jeg både å erindre mitt eget og samtidig spore det allmenne, avrunder Juliussen.

«Hornrose» i front, «Hornild» i bakgrunnen. Av reinsdyrhorn, reinsdyrhår, bomullstoff, hudlim. Foto:Jette Pedersen

Multiple Stitches – sight in sewing. Lin, broderi, hestehår, reinsdyrbein, metall.

Charis Gullickson er kurator for Skjæringspunkter ved Nordnorsk Kunstmuseum. Hun forteller om omfattende forberedelser av den kommende utstillingen:

– Gjennom sin kunstneriske praksis over en lang periode har Juliussen bemerket seg som en av våre betydelige samtidskunstnere. Med abstrakte arbeider som rommer komplekse lag har hun løftet regionale og eksistensielle spørsmål. Vi er stolte av at dette blir den mest omfattende presentasjonen i hennes kunstnerskap til nå. Men i utstillingen Skjæringspunkter presenteres i tillegg bidrag fra 6 andre nasjonale og internasjonale kunstnere, Alle med verk som kommuniserer med Juliussens virke. For eksempel via parallelle tema, materialbruk eller teknikker.

Gullickson forklarer at Nordnorsk Kunstmuseum har som mål å løfte Juliussens kunst til et større nasjonalt og internasjonalt publikum. Derfor gir de ut en bok om kunstnerens virke i forbindelse med utstillingsåpningen.: — Boken Intersections gis ut på internasjonalt forlag i engelsk verson. Flere forfattere bidrar i boken der Juliussens kunstnerskap belyses fra ulike perspektiver som kunsthistorie, biologi, kjønnsforskning og filosofi.

Detalj av verket «Horn Bærer». Verket består av reinsdyrhorn, reinsdyrhår, bomullstoff, hudlim.

Utsnitt av verket Frosen flowers upon an icy river. Av skinn, pels, glass, medtall, broderi, årgangsmerker, støpt dolomin. Foto: Guri Storkjæ.