Facebook pixel

Eva Marie Bentsen i Galleri Bi-Z.

Galleri BI-Z ble etablert i 1962 og er i dag Norges neste eldste private galleri.Det er de to ildsjelene Bernt Bisseth og Eva Marie Bentsen som driver galleriet i hjertet av Kristiansand. Foruten vanlig galleridrift har BI-Z også en rekke spennende kunstneriske sideprosjekter. KUNST har tatt en prat med gallerist Eva.

Hva slagst kunst stiller dere ut?

– Utstillingsprofilen vår kjennetegnes av vårt ønske om å vise bredden innenfor moderne samtidskunst. Primært norsk/nordisk billedkunst, men enkelte ganger også bilder fra kunstnere utover Norge/Norden. De fleste av våre kunstnere er godt etablert i nasjonal sammenheng, men vi er også opptatt av å støtte talentfulle lokale kunstnere. Kjell Nupen hadde sin første utstilling hos oss – bare 17 år gammel.

Galleri BI-Z er det nest eldste galleriet i landet, hvordan har utviklingen deres vært?

– BI-Z startet i 1962. Vi var et landsdelsgalleri med fokus på Agderfylkene og Telemark. Da Bernt og jeg overtok galleriet på begynnelsen av 1990-tallet, hadde vi en klar ambisjon om å bli et nasjonalt galleri med høyt kunstfaglig nivå. Gjennom hardt, systematisk arbeid klarte vi i løpet av relativt kort tid å knytte til oss de beste og mest interessante billedkunstnerne i Norge og i Norden. Jeg tror vi trygt kan si at Galleri BI-Z har blitt et sterkt merkenavn i norsk kunstgalleri-sammenheng. Interessen for å stille ut hos oss er stor, og interessen for å kjøpe billedkunst er tilsvarende.

Da jeg begynte i galleriet for rundt 30 år siden, var det å kjøpe kunst forbeholdt ganske få. Nå har vi kunder fra alle samfunnslag og i alle aldre, men aldersgruppen 30–40 år er nok den mest dominerende. Vi ønsker å være et galleri hvor terskelen er lav og imøtekommenheten er stor. Kunden skal oppleve vår lidenskap for kunst og vår faglighet, og ikke minst – at hver enkelt blir sett og at hver enkelt blir tatt på alvor. Folk skal kjenne seg velkommen i Galleri BI-Z.

Det at billedkunsten når nye grupper av mennesker, er givende. Vi ser dette i forbindelse med publikumsfremmøte på separatutstillinger og at nye anledninger for kjøp av kunst stadig oppstår – f.eks. ved barnedåp/navnedag/konfirmasjoner/bryllup, og veksten i antall bedriftskunstforeninger er økende.

Som gallerister er dere veldig opptatt av kvalitet og et godt håndverk. Hvordan gir det seg utslag i hva dere presenterer? 

– Ja, kvalitet er sentralt i vårt arbeid. Det gjelder naturligvis kunstfaglig kvalitet knyttet til bildene, men også kvalitet i relasjonene med våre kunstnere og våre kunder. Kunstverden er i stor utvikling. Nye uttrykk, nye teknikker, nye kunstnere, nye gallerier, nye kunstmeningsbærere osv. Viktig å følge med – viktig å vite hvordan kvalitetsbegrepet utvikler seg. Vi følger med. Og så vil jeg gjerne ha sagt at det er viktig at kunsthåndverket bevares – at det malte maleri, litografi, etsning og tresnitt beholder sin posisjon i kunstverdenen. Nå er det f.eks. blitt vanskelig å finne gode trykkere. Det er så vidt jeg vet ingen offentlig utdannelse for trykkere lenger. Vi er avhengig av at noen vil etablere lærlingplasser – hvis ikke, så dør denne profesjonen ut. Jeg må nok innrømme at jeg er veldig skeptisk til mange av de nye trykkemetodene. Det er ikke uvanlig at jeg sender tilbake bilder til kunstnerne fordi billedkvaliteten ikke har vært god nok. Men jeg må jo også ta innover meg at nye teknikker er kommet for å bli.

Dere har kjøpt en egen presse til grafikk. Kan du fortelle litt om det?

– Vi har kjøpt en grafisk «katedral» av en litopresse fra slutten av 1800-tallet. Pressen ble kjøpt etter et besøk med flere kunstnere til Paris og verkstedet Mourlot for 16 år siden. Begeistringen ble så stor at vi der og da bestemte oss for å kjøpe denne eventyrlige pressen og få den levert til Norge. Pressen ble kjøpt av Galleri BI-Z, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl. Nå er det Bi-Z og Per Fronth som står som eiere av pressen. Noen av verdens fremste kunstnere, som Miro, Picasso, Matisse, Braque, Klein, Magritte og Chagall har brukt denne pressen. Nå finnes det kun fem slike presser igjen, og den ene står i Kristiansand. Det er vi stolte av. Kunstnere – det er bare å bestille tid og plass.

Lagbilde tatt på Mourlot i Paris. Fra venstre: Ørnulf Opdahl, Eva og Bernt Bisseth, Magne Muruholmen, Kjell Nupen og Per Fronth. Fremst står trykkeriets eier Patrice Forest.

I 2010 ga Eva Marie Berntsen ut boken Møte med kunstnervenner på Aschehoug forlag.

Galleri BI-Z har også hatt mange spennende prosjekter ved siden av tradisjonell gallerivirksomhet?

– I all beskjedenhet så tror jeg – i alle fall i norsk målestokk – at vi har vært ganske unike på dette område. Det å samle ulike kunstnere med bakgrunn fra ulike kunstarter har vært spennende, utviklende og viktig merkevarebygging. Vi har f.eks. bedt musikere tolke bilder og billedkunstnere tolke musikk. Dette har vært spennende prosjekter. Den største satsingen var da Mourlot-pressen ble kjøpt. Vi inviterte fem kunstnere med oss til Paris, Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl, Nico Widerberg, Per Fronth og Magne Furuholmen. Disse skulle lage hvert sitt grafiske arbeid på Mourlot, og musikerne Anbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch skulle tolke og komponere musikk til hvert grafiske arbeid. Trond Moi ble også med og laget «kunstneriske» retter. Etter en uke i Paris reiste vi til Cognac, nærmere bestemt til Larsen, og laget vår egen 40 år gamle cognac … Alt dette ble presentert i en «reisekoffert». Denne kunstreisen ble filmet av NRK og sendt på tv i fire programmer à én time. Skulle gjerne gjort noe lignende igjen, 20 år etter. Det var jo faktisk en god ide!!! Vi har ellers gjort mange flotte utstillinger og konserter. Vår ambisjon er hele tiden å gjøre kunst tilgjengelig så bredt som mulig. Jeg bør vel også nevne at jeg for noen år siden gav ut en bok på Aschehoug med tittel Mine kunstnervenner – historier om 11 fremtredende norske kunstnere. Et svært spennende prosjekt.

Hva ser du etter hos en kunstner du skal stille ut?

– BI-Z jobber i dag med ca. 150 norske kunstnere. Hver uke blir vi forespurt av kunstnere som ønsker å stille ut eller være representert hos oss. Et fåtall slipper gjennom – de fleste ikke. Det er vanskelig å avvise. Men det er naturligvis nødvendig. Selv om vi er et breddegalleri med mange kunstnere og mange uttrykk, så har vi en kritisk faglig tilnærming til hver enkelt kunstner og vedkommendes arbeider. Originalitet, særegenhet, formidlingskraft, teknikk, håndverkskvalitet er noen av de faktorer som vi vektlegger. Samtidig ønsker vi naturligvis å balansere med tanke på hva kundene ønsker. Og etter 30 år i bransjen kjenner vi markedet og kundene svært godt.

Hva forventer du av en kunstner som skal stille ut hos Galleri BI-Z, og hva kan hun forvente tilbake?

– Jeg forventer at kunstneren er ærlig og oppriktig i sitt arbeid og uttrykk. Jeg forventer at kunstneren har en bevissthet om sin egen kunstneriske ambisjon og en aksept og tillit til mine faglige vurderinger som gallerist. Hva vedkommende kan forvente tilbake? Åpenhet, ærlighet, likeverdig dialog og hardt arbeid for å promotere kunstnerens arbeider.

Hva er en vellykket utstilling i dine øyne?

– Det er mange måter å definere «vellykket» på. Mange vil nok tenke – godt salg. Ja, det er viktig for å sikre kunstneren inntekt og for å sikre gode, levedyktige gallerier. Men stort salg er ikke ensbetydende med vellykket utstilling. En vellykket utstilling kan være øyeblikkets glede og opplevelse, det kan være bidrag til historien, det kan være bidrag til forståelsen av seg selv eller andre, det kan være bidrag til å lukke igjen eller åpne opp osv. Vellykket for hvem? For meg som gallerist først og fremst at utstillingen får gode tilbakemeldinger fra kunstner og fra publikum.

Hvilket annet galleri/kunstmuseum besøkte du sist?

– Var nettopp i Luzern i Sveits og besøkte samlingen til Rosengart …

Hvilken kunstner ville du ha delt en flaske vin med?

– Å … det var vanskelig. Er så heldig å ha delt vinflasker med mange flotte kunstnere og mennesker i mine 30 år som gallerist. Men det ville vært utrolig spennende å møte Alexander Calder om man kunne skru tiden tilbake. Spørsmålet er da om det ville vært tid og ro til å nyte vinen. Calder var en amerikansk skulptør som brakte bevegelse inn i skulpturene. Han laget miniatyrsirkus med små motoriserte dukker. Er helt sikker på at møtet med Calder ville vært lekent, morsomt, interessant og med en porsjon galskap. Skulle gjerne hatt en av hans mobile skulpturer i hagen min!

Er det en utstilling du drømmer om å kunne vise?

– Vi er så heldige at vi har hatt mange flotte norske og internasjonale kunstnere i vårt galleri. De største navnene på listen over separatutstillinger er nok Andy Warhol og Damien Hirst. Det er vi stolte av. Har veldig mange ønsker, men ideen om å gjøre reisen til Paris igjen 20 år etter med samme kunstnere og nytt NRK-program ville jo vært fantastisk. Det ville blitt en flott performance. Helt i vår ånd.

Hva er det beste ved jobben din? 

–Som gallerist har jeg vært opptatt av å skape flest mulig innganger til kunstens verden. Kunst har en rikdom som alle bør få ta del i. Det er i et slikt perspektiv jeg jobber som gallerist. Det å formidle og vise kunst er en sann glede. Vi arbeider med fantastiske kunstnere som jeg hver dag lærer mye av. Jeg har verdens fineste kollegaer og de beste kunder som finnes. Hver dag er forskjellig, og hver dag gir glede og begeistring.

Hele tiden skaper vi utstillinger og prøver å utgjøre en forskjell i kunstens verden. Jeg elsker jobben min.