Temaet «Nord» undersøkes gjennom en fordypning i folk, sted og historier. Her et utdrag av variasjonene rundt sted.

De er stolte, dedikerte og ambisiøse. Kunstmuseene som speiler samtiden, historien og fremtiden. Samtidig som publikum lokkes og utfordres gjennom vekslende separatutstillinger, vokser en gruppe sterke individer mellom kunstmuseets gulv og tak. De blir større og tydeligere for hvert år – kunstmuseets egen samling av verk. Et nasjonalt skattekammer, men også en dokumentasjon av regional identitet.

Nordnorsk Kunstmuseum er aktuell med følgende utstillinger:

Samlingen

Kunstner: Rose-Marie Huuva
05.10.2018 – 29.09.2019

Skjæringspunkter
20.10.2018 – 31.03.2019

Vi retter vi blikket mot Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) i Tromsø for å se på hvordan de jobber med å formidle sin samling av kunstverk. NNKM har alltid separatutstillinger, men vier samtidig et stort fokus mot sin kontinuerlige utstilling: Samlingen.

Betrakterens ståsted definerer nord                                                                                                                              

Kjetil Rydland jobber med kommunikasjon ved NNKM. Han forteller at samlingsutstillingen til en hver tid viser et utvalg av kunstmuseets verk. Man jobber med et skiftene fokus, at utstillingen skal være utfordrende og i endring, ikke fast og låst. Dette skaper dynamikk og stadig nye opplevelser for publikum. Han utdyper:

– Hvordan vi organiserer utstillingen varierer, nå presenteres den tematisk. Vår samling rommer maleri, foto, lys- og lydinstallasjoner samt skulpturelle uttrykk. Publikum inviteres til en åpen refleksjon i møte med utstillingens tema. For tiden presenterer Samlingen perspektiver på Nord. Vi spør: Hva er nord, hva har det vært og hva vil det være i fremtiden?

– Hva defineres som nord?

Det kommer an på øyet som ser. Står du i Tromsøs gater, tenker du kanskje at Nordnorge er nord. Befinner du deg i Italia er kanskje Norden nord. Derfor favner vi bredt, også Edvard Munch er representert blant kunstnere fra de siste 200 år, som bidrar med perspektiver. Samtidig har vi strukturert temaet Nord under tre fokus: Folk, sted og historie.

Broderibordet der publikum har bidratt med å sy. Dette var tilgjengelig i forbindelse med utstilling av Britta Marakatt-Labbas broderikunst.

Åpner for motstridende inntrykk                                                                                

Rydland beskriver hvordan det å blande verk fra ulike epoker og uttrykk, noen ganger kan gi motstridene inntrykk. For eksempel vil landskapsbildene fra 1800 tallet gjerne presentere en idyllisert, delvis konstruert refleksjon av naturen i nord. Mens samtidens verk, for eksempel foto og installasjoner, gjerne åpner for en refleksjon rundt egen eksistens i møte med verden. Han forteller engasjert om museets visjon om å være et åpent museum som inviterer til deltagelse. Både opplevelsesmessig men også i fysisk forstand:

– NNKMs fokus på aktiv interaksjon med publikum handler også om praktisk engasjement. Vi tilbyr tilpassede opplegg for barnehager, skoler, familier og voksne. Alle inviteres til å prøve ut teknikker som er representert i de aktuelle utstillingene. For eksempel hadde vi i sommer en tavlevegg tilgjengelig der publikum fritt kunne utfolde seg samtidig som vi viste kunst i kritt av Ingeborg Annie Lindahl. Så hadde vi et broderibord tilgjengelig som mange besøkende sydde inn sitt bidrag i under utstillingen av broderiverkene til tekstilkunstner Britta Marakatt Labba. Denne måten å inkludere publikum på, å la de få lov til å bidra slik at neste besøkende kan erfare dette som en del av helheten, er viktig for museet.

Rose- Marie Huuva har donert sju verk til Nordnorsk Kunstmuseum som vises i en separatutstilling med åpning 05.10.18

Anerkjent for å løfte samisk kunst                                                                                                    

Nordnorsk Kunstmuseum har lenge hatt fokus på å presentere kunstnere med samiske røtter. Dette har gjort institusjonen særlig betydningsfull med tanke på å løfte og bevare den samiske kulturarven, som ofte speiles i verkene fra samiske kunstnere. Dette fokuset har også høstet stor begeistring hos besøkende:

– Den samiske kulturarven og historien oppfattes ofte som et tydelig uttrykk for nord av våre besøkende. Vi har godt besøk fra fastboende i regionen, men vårt publikum er i størst grad internasjonalt. Stor turisme og mange tilreisende er forklaringen på dette, sier Rydland.

I Samlingen inngår også to rom med hver sin temautstilling som også skiftes ut med jevne mellomrom. Det ene er viet et kunstfaglig tema, for eksempel stilretninger. For tiden er surrealismen i fokus. I det andre presenteres en spesifikk kunstner.

Den 05.10.18 åpner det i kunstner- rommet en presentasjon av Rose-Marie Huuva, som er bosatt i Kiruna, nord i Sverige. Hun arbeider med skulptur, installasjon og objekter, samtidig er Huuva en sterk kunstnerisk, litterær og politisk stemme i samtiden blant samiske kunstnere, med engasjement for samisk historie og rettigheter. Nylig mottok NNKM en donasjon fra Huvva bestående av syv verk. Gaven ble gitt som en anerkjennelse av kunstmuseets arbeid for samisk kunst.

Med rotering og en dynamisk tilnærming presenterer Nordnorsk Kunstmuseum utdrag av sin samling. Samtidig åpnes det for at det enkelte verk kan kommunisere ulikt i forhold til hvilken kontekst det presenteres i. Vi endrer alle litt på talemåten etter hvilket selskap og tidsepoke vi befinner oss i, det gjelder ikke minst nasjonens skattekammer av sterke individer,- kunstverkene.

Resten opp til betrakteren. Det meste er nord, hvis du ser mot nord.

Balkes verk «Nordkapp» (t.v) og Bergmans verk «Cap». Nordnorsk Kunstmuseum speiler nord tematisk, ulike stilarter og epoker presenteres sammen.

Kuratoromvisninger og praktisk deltakelse er en viktig del av formidlingsarbeidet ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Skulpturen Myk form av Aase Texmon Rygh.