Facebook pixel

En stor LCD-skjerm gjemmer seg i Kistefosskogen. Pierre Huyghes verk Variants er en interaktiv og høyteknologisk skulptur – og er blitt Kistefos Museums 50. skulptur i parken. Foto: Pierre Huyghe / Kistefos Museum / Hauser and Wirth London

Museet henter inn en av verdens mest anerkjente samtidskunstnere når de presenterer sin nyeste skulptur. Variants av Pierre Huyghe har fått en helt egen øy på Kistefos. 

Pierre Huyghe

f. 1962 i Paris

Bor og jobber i Santiago, Chile. Huyghe er utstilt over hele verden.

Priser: Nasher Sculpture Prize (2017); Think:Film Award (2015); Kurt Schwitters Prize (2015); Roswitha Haftmann Award (2013), the Smithsonian Museum’s Contemporary Artist Award (2010), the Hugo Boss Prize, Guggenheim Museum (2002), the Special Award from the Jury of the Venice Biennale (2001), og en DAAD in Berlin (1999-2000).

I 2019 var han Artistic Director for Okayama Art Summit.

Tidligere verker: Zoodram (2011); Untitled (2011-2012); After Uumwelt (2013); Human Mask (2014); After Alife Ahead (2017); Exomind (2017-); Umwelt, London (2018); The Roof Garden, Metropolitan Museum (2015); After UUmwelt, Arles (2021).

Til tross for pandemien har Kistefos Museum opplevd stor pågang i besøkende de siste to årene. Christen Sveaas’ kuratorlag på Kistefos har ikke vært sjenerte når de inviterer multimediekunstneren Pierre Huyghe til å skape den nyeste skulpturen til parken.  

Huyghe har utformet installasjonsverket på Kistefos med stor kunstnerisk frihet. Plasseringen for verket – på en liten øy – har den franskfødte kunstneren valgt helt selv.  

– Pierre valgte den mest utilgjengelige øya, i tillegg til at den regelmessig er utsatt for oversvømmelser, på grunn av smeltende snø, høstregn og så videre. Så når dette skjer må verket midlertidig stenges for publikum, forteller Flatmo.  

Resultatet han blitt et verk man kan vandre gjennom, der elementene blandes inn i naturens skriftende miljø. 

Naturtro kunstopplevelse 

Fra museets utendørs inngang kan man følge en liten skogssti til venstre. På stien møter vi blant annet fire steiner – to av dem er ekte, mens de to andre er nøyaktige kopier. Det er umulig å gjette hvilke to som er menneskeskapte.  

Høyt oppe i trærne kommer det fuglekvitter, og noen ganger mer underlige og definerbare lyder. Små høyttalere er gjemt i bjørketrærne, pakket inn i hvit bark for å gli naturlig inn i miljøet. Flere steder på stien møter vi store bikuber. Bikubene er knallrosa, og åpenbart konstruert av mennesker – men biene er så ekte og levende som vi mennesker på kunstvandring gjennom Kistefosskogen.  

Veien til den lille øya byr også på flere dyrekadaver, av både vilt og rev. Reven ble funnet av kunstneren i nærområdet, og ble balsamert for å bevare nedbrytingsprosessen. 

Et av elementene som utgjør den biodynamiske skulpturen Variants. Foto: Ola Rindal / Kistefos Museum

Omtrent en halv kilometers spasertur gjennom norsk skog kulminerer kunstvandringen i en massiv LCD-skjerm.  

På små trestubber på marken kan publikum observere landskapet og miljøet i et teknologisk perspektiv.  Mange små, blå prikker på den store LCD-skjermen bygger opp landskapet vi står i. Huyghe har skannet miljøet med høyteknologisk utstyr for å skape en 3D-modell. En visuell framstilling som gjør at verket går i dialog med økosystemet vi – og det – befinner seg i, på en ny og utforskende måte.  

Et annerledes kunstnerskap  

Huyghe jobber flermedialt med sine uttrykk, men det gjengående i karrieren hans er samspillet med naturen og organismer. Kunstneren har tidligere integrert blant annet bikuber – med levende bier – og andre insekter i verkene sine.  

Skulpturene hans kan kalles organiske installasjoner, der menneskeskapte elementer blandes inn i et naturlig miljø. På denne måten skaper kunstneren et verk sammen med et naturlig miljø, omgivelser og de forskjellige naturlige materialene.  

Huyghes krone på verket er installasjonens kontinuerlige foranderlighet med naturens og klimaets påvirkning, i form av vær og vind eller mikroorganismer som brytes ned. 

En av de fysiske, menneskeskapte bikubene i verket Variants. Foto: Ola Rindal / Kistefos Museum

En 3D-skanning av en av bikubene som utgjør Huyghes utradisjonelle skulptur. Foto: Pierre Huyghe /  Kistefos Museum / Hauser and Wirth, London

– Verket er ikke passivt – det er pågående. Men det vil også bli påvirket av sanntiden, det implementeres av “det ekte”, sier Pierre Huyghe om sin ferske installasjon på Kistefos.  

Alle elementene av verket er enten funnet i nærområdet eller løftet frem fra det naturlige miljøet. Kunstneren understreker viktigheten av muteringen som en del av verket, at de forskjellige elementene glir inn i naturen og påvirkes av organismene i omgivelsene. 

Vil utvide parameterne 

Huyghe særegne uttrykk konstruerer organiske og naturlige miljø i kunsten sin, som verkene hans under Documenta 13 (2012) eller Skulptur Projekte(2017).  

De siste to årene har kuratorteamet på Kistefos vært i løpende dialog med kunstneren og produksjonsteamet som omgir ham for å skape skulpturen Variants. 

Direktør for Christian Sveaas kunstsamling, William Flatmo, har vært ansvarlig for samarbeidet. Han forteller at det har vært en lang og spennende prosess.  

– Jeg håper vi har lykkes i forsøket på å utvide parameterne for hva som er skulptur – ut ifra hvordan de er installert; variasjonen i medier; hvordan de interagerer med historiske bygg, naturlige omgivelser; og hva de forsøker å kommunisere. Det finnes kanskje ingen annen levende kunstner som utfordrer disse grensene som Pierre Huyghe, sier Flatmo. 

Variants er blitt en permanent skulptur på Kistefos, men på grunn av spesielle hensyn rundt konservering er det mye usikkerhet rundt bevaringen av verket.  

På en egen, liten øy kulminerer verket i en 3D-fremstilling av miljøet. Foto: Pierre Huyghe / Kistefos Museum / Hauser and Wirth London

Kunstneren Pierre Huyghe er opprinnelig fransk, men bor og arbeider i Chile. Foto: Kistefos Museum