Universal shit, 2018. Meteoritt, sølv, lær. Foto: Reinhold Ziegler

Steiner fra verdensrommet, fossiler og steinalderverktøy. Reinhold Zieglers (f. 1965) smykkeobjekter tematiserer kretsløpet. Prosesser og historier som gjemmer seg i jordskorpa, men også vår klodes samhørighet med resten av universet.

Gjennom å anvende smykker som språk reises spørsmål rundt menneskets relasjon til naturen:

– Min dypeste drivkraft handler om ydmykhet overfor helheten og naturens kretsløp. Urfolk har tradisjonelt bare høstet av overskuddet. Levd med en tydelig bevissthet om at en selv også er en del av kretsløpet. Det moderne mennesket forsøker å styre naturen og utnytter den på det groveste.

Da smykkekunstneren fra Kristiansund utdannet seg til gullsmed, var han fjerde generasjon som fordypet seg i edle metaller. Men smykker som statussymbol og «påfuggelfjær» appellerte ikke til Ziegler:

– Jeg tilstreber å snu dynamikken mellom individ og smykke. Mine objekter skal ikke fremheve bæreren, heller ta han eller henne i bruk, eller overvelde betrakteren. Forhåpentligvis skape en ydmyk refleksjon rundt vår eksistensielle tilhørighet.

Ziegler gikk videre til kunsthøgskolen. Gjennom mange år som smykkekunstner har han finpolert sitt nedstrippede uttrykk. Ved å benytte steinalderverktøy, fossiler og meteoritter fra verdensrommet fremheves en fysisk tyngde og eksistensiell jording.

I tillegg til å delta på nasjonale og internasjonale utstillinger arbeider Ziegler som skribent og foreleser. Han drar ofte veksler på filosofiske tilnærminger til kunsten:

– Forfatteren og filosofen Bataille skriver om å bli forent med det som er. Dette har blitt en sentral tanke i mitt arbeid, som kan handle om en åndelig verdensforståelse eller en nærhet og aksept av naturens finjusterte kretsløp.

– Fortell om meteorittene.

– Meteoritter er et spesielt og metaforisk ladet materiale fra verdensrommet som noen ganger lander på jorden. Meteoritter er urmaterialet fra da solsystemet ble dannet. Det er både tiltrekkende og frastøtende å bearbeide disse steinene. Meteorittpartiklene fester seg overalt, og man blir veldig møkkete.

Kunstneren forklarer at mineralet fra verdensrommet inneholder mye jern og er overraskende tungt.

– Meteorittens massivitet og tynge kombinert med kunnskapen om at dette materialet en gang var utgangspunkt for klodenes tilblivelse, vekker en dyp ydmykhet i meg som jeg håper å kunne formidle gjennom smykkeobjektene.

Fra Mesozoic King, 2020. Spinosaurustann, sølv, lær. Foto: Reinhold Ziegler

Assembled Stone Age Utensil B3, 2018. Stein, lær. Foto: Reinhold Ziegler