Facebook pixel

Sigfrid Hernes er mottaker av Twendeprisen 2020 og presenterer nummererte trykk og kunstnervin med verket Sandstein ifrå nord. Foto: Twendestiftelsen

Twendeprisen innebærer et kunstnerstipend men også salg av grafiske trykk og kunstnervin, nummerert og signert fra 1-100. Et lite fruktfat for kunstsamleren, med andre ord.

Eller egentlig handler det om druer. Kretsløp, stein og menneskelig inngripen på kloden. Det grafiske trykket har kunstneren tittelert  Sandstein ifrå nord. Sigfrid  Hernes (f. 1956) er vokst opp på Voss, men som har bodd i Alta, Finnmark helt siden endt utdanning på Kunstakademiet i 1994. Gjennom tegning, trykk og foto fordyper kunstneren seg i grenselandet mellom kultur og natur:

– Stein er et eksistensielt element, vi lever på en steinklode. Tidligere oppfattet man stein som et fast og uforanderlig materiale, men i dag vet vi at mineraler påvirkes og endres. Mennesket er inne i en epoke der vi setter tydelige geologiske spor, både gjennom fysiske inngrep og via forurensing som trenger ned og påvirker steinmassene i grunnen, sier Hernes.

Kunstnervin og trykk som samleobjekt
Twendeprisen ble opprettet i 2018 og deles årlig ut til en kunstner med tilknytning til Nord-Norge. Prisen består av kr 50.000,- og et kunstneropphold ved Arctic Hideaway i Fleinvær, Gildeskål kommune. Vinen, som kunstverket pryder etiketten på, er en Barolo fra Enrico Rivetto’s vingård i Serralunga d’Alba i Italia.

Et sand- og kalkholdig jordsmonn er essensielle forhold for at vindruene skal utvikle seg optimalt. Den dype sødmen utvikles når druene får jevn fuktighet, noe det porøse jordsmonnet bidrar til.  Selv om det ikke dyrkes druer i nord, finnes det også her porøse sandsteiner. Kloden er et sammenhengende univers, gjennom å presentere den basale sandsteinen i sitt verk, løfter kunstneren et lavmælt vindu mot naturens kretsløp, et hint om hvor den eksklusive vinen stammer fra. Samtidig speiler forholdet mellom jordsmonn og den kulinariske vinindustrien grensen mellom det naturlige og det kulturelle.

Twendeprisens kunstneriske råd består av Are Andreassen og Ina Otzko. Det er Andreassen som har bistått praktisk med de grafiske trykkene. Når nummererte verk og vinflasker selges føres inntektene tilbake til Twendefondet. Slik bidrar Twendekunstnerne til å bygge opp det man håper skal utvikle seg til et betydelig kunstfond for kunstnere i landsdelen. Et viktig prosjekt i en region med få utstillingsmuligheter.

– Fortell om bakgrunnen for å etablere kunstnervin som en del av Twendeprisen.

– Mottoet er vinen-kunsten- livet. Tanken er å etablere et prosjekt som både treffer vin- og kunstelskere. Samtidig er stiftelsens hovedmål å fremme billedkunstnere i nord i lang fremtid, forklarer Otzko

Twendevinen 2020. En Barolo fra Enrico Rivetto’s vingård i Serralunga d’Alba i Italia, der Hernes verk pryder etiketten.

Årets Twendepristrykk av Sigfrid Hernes under produksjon. Foto: Twendestiftelsen

Grensa (2017), blyant på papir, 150 x 510 cm. Foto av kunstneren

Friheten i grenselandet mellom kultur og natur
Hernes har en lang kunstnerkarriere som omfatter flere separat- og gruppeutstillinger. Hun har mottatt ulike stipender og er blant annet innkjøpt av Museet for Samtidskunst og Nordnorsk Kunstmuseum. I tillegg har hun engasjert seg i arbeidet for å fremme kunstneres arbeidsvilkår i regionen, gjennom sentrale verv i organisasjoner som Nordnorsk Kunstnersenter, Nord-Norske Bildende Kunstnere og Norske Billedkunstnere. Hva er det som knytter henne så sterkt til nord?

– Jeg trives fantastisk godt med naturen og folkene her. Selv om jeg ikke legger ut på lange ekspedisjoner, beveger jeg meg mye ute i nærområdet, i skillet mellom der det bor folk til der man bare ser spor etter mennesker. Dette området grenser både opp mot det kulturelle og naturlige, men også ulike nasjoner, språk, folk og tradisjoner. Jeg opplever en stor frihet i dette landskapet, som er viktig for meg.

Dette miljøet, stillferdig men også med kontraster, motsetninger og skillelinjer er grundig bearbeidet i kunstnerens katalog:

– Som ung ble jeg frarådet av en kunstnerkollega mot å tegne så mye natur. Ha,ha, det har det blitt en del av, likevel!

Hernes forteller at hun kjenner seg dypt beæret over å bli tildelt Twendeprisen:

– Dette er veldig hyggelig og det ligger et solid arbeid i Twendestiftelsen som jeg har stor respekt for. I tillegg til oppmerksomheten, hjelp til å nå ut, er det viktig at det finnes priser som gir penger. Nå kan jeg fortsette å lage kunst enda en stund.

Egentlig skulle prisen, vin og trykk presenteres på høytidelig vis ved Bodø kunstforening nå på tampen av året. Selve markeringen er utsatt på grunn av covid-19, men vinneren er presentert, trykk og vin er også tilgjengelig hos stiftelsen Twende.

Fra serien Lekeplassen min (2008), fotografi, 89x 70cm. Foto av kunstneren

Millennium Bridge er som en vakker skulptur i de grønne omgivelsene på Bali, og er med sine 23 meter den største bambusbroen i Asia.