Halvbroren, brosjer, 2020. Camilla Luihn. Foto Camilla Luihn.jpg

ARKIVET er navnet på en gruppe etablerte norske smykkekunstnere som undersøker hvordan smykker kan skape dialog i samtiden. Sammen med en gjestekunstner er ARKIVET aktuell med utstilling under Smykkeuken i Athen 10.–15.11.20 med tittelen En samling hemmeligheter.

Smykkeuken i Athen er en internasjonal møteplass for den varierte kunstneriske praksisen smykker represen-terer i dag. Her finnes uttrykk fra ulike kulturer og tradisjoner i ulike materialer med den fellesnevneren at smykket har beveget seg fra å være et accessoir til å bli en selvstendig kommunikatør i grenselandet mellom kunstnerisk refleksjon, design og håndverk.   

ARKIVET består av Putte H. Dal, Hilde Dramstad, Elsie-Ann Hochlin, Ella Heidi Sand og Camilla Luihn. Gjennom fellesskapet ønsker gruppen å være en inspirasjon for hverandres kunstneriske utvikling og å skape utstillinger med større bredde og interesse for publikum.

Gjestekunstneren er fotograf- og video-kunstner Aliona Pazdniakova. Hun drar veksler på sin bakgrunn innen akademisk filosofi når hun utforsker sitt kunstneriske univers gjennom foto, film og tekst. Hennes bidrag er en kortfilm, et filmatisk essay av blandede sjangre som reflekterer hemmeligheter gjennom minner, metaforer og dokumentasjon.

Putte H. Dals smykke Ingen innsyn (2020) består av et kikkhull til ytterdør i et halssmykke. Arbeidet reflekterer beskyttelsen som ligger i å velge hvem som skal slippe inn. Grensen mellom det offentlige rom og den private sfære kan være en nødvendig barriere for å opprettholde det hemmelige, men også en vei ut av det fortiede.

Camilla Luihns 50 brosjer i serie har tittelen Halvbroren (2020). Arbeidet handler om det å få vite i voksen alder at man har et søsken, en hemmelig halvbror. Hvem er denne nære slektningen som fremstår som et diffust menneske? Gjennom å gjøre en mengde tolkninger av den ukjente broren vokser han muligens frem som et mer håndfast individ. 

Ella Heidi Sands smykke Smuglytte (2020) tematiserer nysgjerrigheten på hva som skjuler seg bak stengsler som gardiner, forheng, porter og låste skap. Ofte skjules noe som kan endre hvordan ting fremstår på overflaten. Den som smuglytter får kanskje innblikk i hemmeligheter som ikke er ment for å deles.

Hilde Dramstads smykke Zaru 1 (2020) handler om fornektelse. I japansk tradisjon er Zaru et begrep som viser til de tre apene som lukker seg for kunnskap og nekter å ta inn virkeligheten. I smykket skjuler det seg et menneske med en historie som kanskje ikke kan fortelles eller med en hemmelighet som ingen vil høre.

Ingen innsyn 2020. Putte Dal.

Smuglytte 2020. Ella Heidi Sand.