Line Majormoen, Covid-1

(Redaksjonell annonse) En årlig juryert utstilling på et attraktivt visningssted er ett av flere tilbud NFUK (Norsk forening for uavhengige kunstnere) tilbyr sine medlemmer. I fjor ble den avholdt i Hamar Kulturhus og året før på Vestfossen Kunstlaboratorium med et stort antall besøkende.

Alt i planleggingsfasen til årets utstilling, da Covid-19-pandemien var et faktum, ble det klart at høsten 2020 ville by på utfordringer både for kunstnere og kunstpublikum. Styret i NFUK vurderte både avlysning og utsettelse, men i tråd med samfunnet for øvrig ble det bestemt at Årsutstillingen 2020 skulle bli en digital og nettbasert utstilling.

Vi gleder oss enormt til vernissasjen den 17. oktober, sier styreleder i NFUK Siri Anette Berge Syvaldsen. NFUK kan på denne måten gi publikum lik mulighet til å se en stor juryert kollektivutstilling med kunstnere fra hele landet, uavhengig av hvor man bor. Det er første gang vi arrangerer en Digital Biennale, og på veien fram har det vært mye «armer og bein», ler Berge Syvaldsen.

NFUK har med sine over 250 aktive medlemmer lang erfaring i å gjennomføre store utstillinger med mange involverte kunstnere og omfattende logistikk i forbindelse med innsending, utvelgelse og oppheng. Når vi dette året landet på en digital presentasjon, ble vi utfordret på en helt ny måte, sier Berge Syvaldsen. Avveininger rundt konsept, utforming, og digital presentasjon er til dels nye og involver annen type kompetanse enn vi er vant til. Biennale-begrepet viser til det å presentere mangfoldet av kunstneriske uttrykk i organisasjonen.

Det endelige resultatet viser også stor bredde i format og teknikker. Vi har kunstnere som arbeider både innen skulptur, foto, tegning, grafikk, collage og klassisk maleri. Juryen har premiert uttrykk med bakgrunn i kunstnerisk kvalitet. Vi er godt fornøyde med hva medlemmene våre presenterer til utstillingen og håper publikum vil like valgene vi har gjort.

Totalt 230 arbeider var gjenstand for vurdering til årets Digitale Biennale, og 98 verk slapp til slutt gjennom juryens nåløye. De antatte verkene representerer om lag 30 prosent av NFUK´s medlemsmasse. På vegne av juryen har jurykoordinator Karin Keane her trukket frem 5 verk som fagjuryen mener viser høy kvalitet og representerer foreningens bredde. Line Majormoens digitale verk Covid-1 tar med sitt grafiske uttrykk temperaturen på året 2020. Thomas Wilhelmsens Pøl viser en sikker komposisjon, og flott fargebruk med en gjennomført evne til forenklinger. Violet Polsangi er en eminent utøver innen sitt felt, i Nowhere Land mestrer hun teknikken fullkomment og evner både å vise rom, reflekser, linjer og kontraster og med et sikkert fargevalg.

Marianne Haraldsens Turquoise-Consonance er et vakkert abstrakt maleri med koloristisk styrke, god flyt og sterk komposisjon.

Marianne-Haraldsen, Turquoise-Consonance

Violet Polsangi, Nowhere-Land.

Med referanser til kunsthistorien og til Baudelaires verk med samme tittel arbeider Heidi Glattre flertydig og symboltungt idet hun river ut tekstbrokker som hun delvis brenner og deretter former som 3-dimensjonale verk i Les fleurs du mal, sier Karin Keane.

NFUK´s Digitale Biennale vil være åpen for publikum fra 17. oktober til 31. desember 2020. Visningen finner sted på https://online.fliphtml5.com/euwo/qypg/

NFUK er en landsdekkende forening som har bestått i 27 år. Foreningen har til formål å skape samarbeid innenfor et bildende kunstnermiljø og arbeide for medlemmenes kunstfaglige interesser og mangfold. Et medlemskap i NFUK betyr en godkjenning utelukkende på grunnlag av kunstnerisk kvalitet, der fagjuryen består av tre personer; to kunstnere med NBK-medlemskap (eller tilsvarende) og ett medlem fra NFUK. Foreningen har i dag rundt 260 medlemmer fra hele landet og fire regionale undergrupper som arrangerer egne utstillinger i sine landsdeler (www.nfuk.no).

I katalogen til NFUK´s 25 års jubileumsutstilling på Vestfossen i 2018 skriver frilansjournalist, kritiker og forfatter Lars Elton: «Alle har godt av å ha et miljø å knytte seg til. Et faglig miljø bygger nettverk og gir medlemmene mulighet til å møte andre, diskutere og utvikle seg. Det å utvikle egne ferdigheter ved å sammenligne seg med andre er én av de positive effektene ved å delta i en forening som NFUK». Årets Digitale Biennale er en ny byggesten i NFUKs arbeid med å arrangere utstillinger som viser kvalitet og mangfold, avslutter styreleder Siri Anette Berge Syvaldsen, og ønsker det digitale publikum varmt velkommen til nettutstilling.

Heidi Glattre, Fleur du mal

Thomas Wilhelmsen, Pøl