Ina Otzko på reise gjennom Monument Valley

Fotodokumentasjonen av et tørt landskap og majestetiske fjell i USA har utviklet seg til et non-profit kunstprosjekt. Rain God Mesa, Monument Valley, USA (2016-2020) bidrar til rent vann for urbefolkningen. For kunstneren handler det om å faktisk forholde seg til det man møter.

Otzko er for tiden hjemme i Sandnessjøen og har nylig lansert sitt nye prosjekt. Det har tatt noen år å modne fotomaterialet fra USA-reisen i 2016. Også denne gangen tematiserer kunstneren hvordan mennesket forholder seg til sine omgivelser:

—Egentlig gikk alt til helvete med industrialiseringen. Det er stor forskjell på å nytte og utnytte, når målet ble profitt begynte vi å produsere mer enn vi trenger. Samspillet, gjensidigheten og respekten for naturen og livet forsvant. Rain God Mesa handler om å gi noe tilbake.

Kunstneren står stødig i egen rastløshet. Eller utferdstrang. Forflytning er på en måte motoren i hennes kunstneriske prosjekt. Gjennom foto, video og installasjoner bearbeides inntrykkene fra ulike steder på kloden. Ofte handler det om en uro eller frustrasjon over hvordan jorda behandles. Menneskets tap av kontakt med planter og dyr, selve kloden. Seg selv.

Alt er energi

Reisen til USA handlet om å lete etter inspirasjon og tematikk for nye kunstneriske prosjekter. Da Otzko kom til Monument Valley fikk hun oppleve en såkalt super fullmåne. En unik begivenhet der månen var så nær kloden at et tilsvarende scenario ikke vil skje igjen før i 2034.

—Landskapet jeg møtte i Navajo Nation traff meg med enorm styrke. Dette er en selvstendig stat som ligger i grenseområdet mellom Arizona og Utah. Landet, som formelt tilhører det amerikanske urfolket Navajo, er preget av katedrallignende fjellformasjoner, ørken og massive berg. Tradisjonelt et hellig landskap. Som menneske kjenner man seg så liten i en slik kontekst. Jeg opplevde det som voldsomt sterkt, både det å oppleve naturen på nært hold og å tenke på hvilke åndelige ritualer som har foregått her over lang tid.

Men kunstneren ble ikke bare truffet av landskapet og kulturhistorien. Dagens politiske situasjon er tragisk for befolkningen. Navajo Nation er, til tross for sin formelle suverenitet, presset av det amerikanske storsfamfunnet. Folket mangler tilgang på grunnleggende ressurser, som rent vann.

Kunstneren forklarer at det for henne er et grunnleggende prinsipp å alltid gi noe tilbake. Hun begynte å fundere over hva hennes bidrag kunne være, hvordan takke for gjestfriheten og de spektakulære naturopplevelsene hun hadde fått. Samtidig ville hun løfte problemstillingen, det absurde i at tilgang på rent vann ikke er en selvfølge i 2020. Bidra til endring.

Rain God Mesa utviklet seg til å bli et fotoprosjekt der alle salgsinntekter går til organisasjonen Navajo Water Project, som jobber med å  forsyne Navajo-folket med rent vann .

Et samfunn i ubalanse

—I tillegg til å arbeide som kunstner har du flere frivillige verv i ulike kunstnerorganisasjoner. Ditt samfunnsengasjement er tydelig, samtidig som flere av dine kunstneriske prosjekt rommer en spirituell, eksistensiell utforskning. Vil du fortelle om ditt livssyn?

– Som barn gikk jeg på søndagsskole men hadde også en mor som var åpen for en utvidet åndelig dimensjon. Hun delte tidlig med meg og mine to yngre søstre at det er mer rundt oss enn det vi ser, andre former for kommunikasjon og at det var ingenting å være redd for. Jeg har vokst opp med en bred åndelig plattform og for meg handler alt om energi. Hvordan alt henger sammen i naturen, men også hvordan måten vi møter våre egne følelser påvirker den fysiske helsen og relasjonene rundt oss.

– Kunstneren ser en tydelig sammenheng i hvordan dårlig stresshåndtering hos individet skaper en ubalanse som også er overførbart til storsamfunnet. Hun er svært kritisk til dagens rådende politikk, spesielt i et geopolitisk og humanitært lys.

– Hvis det vestlige samfunnet hadde kommet til legekontoret og klaget over dårlig form, hva tror du diagnosen hadde blitt?

– Hele samfunnet lider av at man ikke lytter til signalene, ikke ser problemene og demper symptomer istedenfor å finne frem til og annerkjenne årsaken. Det er interesserant hvordan det kapitalistiske systemet står i dyp kontrast til måten indianere og andre urfolk, ser og samhandler med naturen. I deres tenkemåte er det det en selvfølge å ta bare det man trenger og ikke overhøste. På denne måten går kretsløpet sin naturlige gang, alle tar litt og gir noe tilbake. Dette kunstprosjektet handler også om å poengtere dette.

Hva betyr Rain God Mesa?

—Det er navnet på ett av fjellene som er avbildet. Mesa betyr bord og betegner et fjell eller en høyde med flat topp. For meg er dette fjellet et alter. Et symbol på å være en del av noe større og det ansvaret som medfølger, det å dele godene. Navajofolket har dyrket sandjordene rundt Rain God Mesa i århundrer. 

Non-profit prosjekt

Vi er inne i en tid da både den norske og internasjonale kunstverdenen er under økonomisk press. Covid-19 pandemien har satt store begrensninger på galleridrift og en rekke planlagte utstillinger er kansellerte. Hvordan er det mulig for en kunstner å arbeide frem et prosjekt som ikke gir noen lønnsinntekter?

—Jeg tenker at det handler om å ta et valg. Det var ikke åpenbart at det var dette prosjektet skulle ende opp med da jeg reiste, men etter hvert som dokumentasjonen og erfaringene ble bearbeidet måtte det bli slik. Samtidig fikk jeg reise- og prosjektstøtte fra Norge for å gjennomføre turen, så man kan se det som at den støtten i siste instans gir noe tilbake til Navajo. Alle prosesser kan med fordel ses i et overordnet perspektiv, da faller brikkene enklere på plass.

Bildeserien Rain God Mesa distribueres av kunstneren selv og er tilgjengelig i størrelsene 20 x 30 cm / 40 x 60 cm / 50 x 75 cm. Hver eksemplar er signert og nummerert.