Aase Texmon Rygh, Møbius stående, 1995. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

Vi fortsetter å rette blikket mot kunst i det offentlige rom. Mosvannsparken i Stavanger er en offentlig park, men også Stavanger Kunstmuseums skulpturpark der deler av samlingen alltid er tilgjengelig for publikum.

Det idylliske Mosvannet er lungen i parken som tiltrekker seg et variert fugleliv, i tillegg til å være et populært rekreasjonssted for innbyggere og tilreisende. En spasertur rundt vannet tar ca 45 minutter, lenger tid om du vil fordype deg i skulptursamlingen som finnes her.  Hovedbygningen til Stavanger Kunstmuseum ligger i enden av Mosvannsparken og holder åpent i sommer, men her fokuserer vi på kunsten som presenteres under åpen himmel.

 

Aase Texmon Rygh                           

Møbius stående (1995) av Aase Texmon Rygh (1925 – 2019) er laget i bronse. Da kunstneren var 27 år presenterte hun, som den første i Norge, en abstrakt skulptur. Gjennom en lang og produktiv karriere utviklet kunstneren sin egen distinkte formsignatur gjennom et universelt abstrakt formspråk, tuftet på matematiske prinsipper. Hennes åpne traktering av sirkler og vridninger kan assosieres mot temaer som forgjengelighet versus evighet, det konkrete versus illusjoner. Stramme linjer, originalitet og et rent formspråk har satt kunstneren i en sentral posisjon i norsk kunsthistorie. Texmon Rygh har vært omtalt som modernismens «Grand Old Lady.»

 

Groth og Vigrestad, billedhuggere med røtter i Stavanger

Billedhuggeren Jan Groth (f.1938) er født i Stavanger men har bodd mesteparten av sitt liv i utlandet. Groth har hatt en omfattende utstillingsvirksomhet verden rundt, blant annet med separatutstilling på Guggenheim-museet i New York. Kunstneren er fortsatt aktiv og hans produksjon og innflytelse internasjonalt befester Groths posisjon som en av Norges mest sentrale samtidskunstnere.

Stele for Stavanger (2009) er en ni meter høy skulptur, spesifikt laget for stedet i Mosvannsparken der verket er utstilt. Skulpturen ble bestilt av Stavanger by i forbindelse med Groths 70-årsdag og er kunstnerens første frittstående monumentalskulptur i bronse.

Barbarkvinnen (2004) er laget i bronse av Magnus Vigrestad (1857-1957). Kunstneren ble født og bodde det meste av sitt liv i Stavanger der han arbeidet med naturalistisk billedkunst og veiledet studenter i faget. Originalen av Barbarkvinnen ble laget i 1914 og antatt på høstutstillingen samme år. For 55 år siden donerte kunstnerens familie en gipsmodell av skulpturen til Stavanger Kunstmuseum som ble utgangspunktet for denne reproduksjonen. Barbarkvinnen er ansett som Vigrestads viktigste arbeid.

Jan Groth, Stele for Stavanger, 2009. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

Magnus Vigrestad, Barbarkvinnen, 2004. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

 

Mytiske assosiasjoner           

Skara Brae (1998) er tittelen på Bård Breiviks (1948-2016) steinskulptur. Breivik skulpturer strekker seg fra små, store til monumentale formater. Kunstneren var først og fremst billedhugger og skulptør, samtidig som Breiviks utfoldet seg i grenselandet mot arkitektur, landskapskunst og byplanlegging. Skara Brae refererer til et kjent arkeologisk funnsted på Orknøyene. Gjennom å knytte skulpturen til et samfunn som eksisterte for 3000 år siden, inviterer kunstneren til mytiske assosiasjoner, samtidig som plasseringen av verket i Stavanger markerer en kulturell forbindelse over Nordsjøen.

 

Jordnære statuer                                                                                                               

Broken column (1999) er tittelen på Antony Gormleys verk, som til sammen består av 23 identiske, rustne stålskulpturer. Disse er 1,95 cm og en avstøpning av kunstnerens kropp. Skulpturene er plassert rundt omkring i bymiljøet og inne i Stavanger Kunstmuseum, en er plassert i Mosvannsparken, en annen i havet. Alle skulpturene tilhører Stavanger Kunstmuseum,  Broken column representerer dermed en utvidet skulpturpark som strekker seg over hele byen.

Alle skulpturene er forbundet med hverandre gjennom et spesifikt system, det handler om hvordan de er plassert i forhold til hverandre. Alle ser mot havet og posisjonen mellom de 23 stålskulpturene danner en tenkt søyle. Broken Column skiller seg fra tradisjonelle statuer av kjente menn, som ofte er opphøyd på sokler. Disse jernmennene står på bakken, som stillferdige vitner på samme nivå og sammen med  menneskene i byen.

Ved hjelp av spesielle kart over Stavanger kan publikum oppsøke alle de 23 skulpturene i verket Broken Column, som kan oversettes til Brutt søyle.

Bård Breivik, Skara brae, 1998. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

 

Antony Gormley, Broken column, 1999. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad