Forventning (2017) Foto: Grethe Britt Fredriksen

Denne sommeren ser vi nærmere på hva Norge byr på av kunst i det offentlige rom. Nå går turen til Trondheim som presenterer en av Norges største samlinger av samtidskunst i sitt byrom.

​​

En unik utsmykningsordning i kommunen har bidratt til at Trondheim har vokst til en av landets viktigste skulpturbyer. Som et ledd i formidlingen driver kommunen nettsiden Kunst i uterom, her presenteres informasjon om alle verk samt stedsbeskrivelse av hvor skulpturene er plassert. Dermed kan den kunstinteresserte planlegge sin personlige kunstvandring mellom utvalgte verk. Her presenteres noen av skulpturene:

 

Forventingens magi

Forventning er en tre meter høy skulptur som ble avduket ved sentralstasjonen i 2018. Kunstnerne Elmgren og Dragset står bak det hvitmalte, monumentale verket i rustfritt stål.  Skulpturen forestiller en ikke avduket statue og åpner for en utforskning av rommet der drømmer, assosiasjoner og håp bygges opp. Forventning kan også ses som en hyllest til hverdagsestetikken vi omgir oss med. De ordinære materialene, som et hvitt klede som skjuler den egentlige skatten. Hemmelighetsfullt, rent og åpent.

I Elmgren og Dragsets verk lokker på et subtilt vis betrakteren til å endre fokus, stille spørsmål ved hva som er eksklusivitet, mål og konklusjon. Verkets plassering ved sentralstasjonen forsterker refleksjonen rundt at reisen i stor grad defineres av det man kanskje anser som lite relevant i øyeblikket. Veien er målet, magien ligger i forventningen.

 

En bydel i ruter

Rubiks kurve (2010) er tittelen på et verk som finnes i bydelen Svartlamon. Skulpturen er laget av den svenske kunstneren Michael Johansson og består av 18 metallbokser i ulike fargesjatteringer. Hver boks reflekterer varierte hverdagsgjenstander, som baderoms innredning, hyller, kasser og verktøy. Verket har en sterk relevanse til bydelen det er oppført i, Svartlamon har i flere omganger vært planlagt revet til fordel for industri, men intens aksjonsvirksomhet, som også har engasjert et bredt kunstmiljø, har bidratt til bevaring av en mangefasettert bydel.

Gjennom den buede veggen i Rubiks Kurve har kunstneren markert en glidende overgang mellom boligområdet og de industrielle arbeidsplassene og næringsområdet. De kvadratiske rutene i verket måler 1 x 1 meter. Med klare fargekontraster går assosiasjonene til Rubiks kube. Det kvadratiske puslespillet med fine grenser mellom kaos og orden, som også representerer en fargesterk estetikk gjennom et vilkårlig mønster.  Innholdet i rutene gir både assosiasjoner til oppvekst og hverdagsliv, men også industri, forgjengelighet, bevaring og gjenbruk.

Millennium Bridge er som en vakker skulptur i de grønne omgivelsene på Bali, og er med sine 23 meter den største bambusbroen i Asia.

The yellow submarine

Ståle Sørensens undervannsbåt har tittelen What does the fjord say, og ble satt opp ved Trondheimsfjorden i 2015. Publikum er velkommen til å ta plass i den litt merkelige farkosten som kan minne om en blanding av et maritimt forskningsfartøy og en rekvisitt fra Brødrene Dahl.  Skulpturens indre univers er en sentral del av skulpturen.

Her høres vinden, bruset fra havet og andre lyder fra omgivelsene som fanges opp gjennom periskoper på taket. Konstruksjonen fungerer slik at jo mer det blåser, dess sterkere blir lyden på innsiden av den underlige farkosten. What does the fjord say appellerer både til små og store med sans for lek, utforskning og skulpturell kunst.

 

Havet lytter tilbake

I Trondheims havneområdet finnes Ole Roséns og Mari Røysamb verk Ørekonkylie (2015). Det estetisk vakre og underlige spiralskjellet har alltid fasinert mennesker og er en flittig anvendt inspirasjonskilde bak design og varierte visuelle uttrykk. Konkylien er også et yndet samleobjekt, et minne fra sommerdagen på stranda eller den eksotiske reisen.

Når man lytter inn i konkyliens hulrom høres en brusende lyd som minner om havet. Et introvert landskap av flyktig kontakt med dypet av klodens mest massive naturelement. I denne skulpturen er konkylien utstyrt med sitt eget øre. Dynamikken snus når det lavmælte, mytiske skjellet begynner å lytte til vår verden. Observere oss. Hva sier egentlig mennesket til naturens og havets skapninger? Ørekonkylie kan ses som en underfundig og humoristisk form, men også en tydelig geopolitisk kommentar til samtidens miljøtrusler og forsøpling.

What does the fjord say (2015). Foto: Grethe Britt Fredriksen

Ørekonkylie (2015). Foto: Grete Britt Fredriksen

Minnested for 22.juli

I Tordenskjoldsparken, sentralt i Trondheim ligger byens Minnested for 22.juli. Kunstnerne Anders Krüger og Marianne Levinsen har utformet stedet, i samspill med byens befolkning som ble invitert til å melde sine innspill i prosessen. Verkets tittel er Terra Incognita.

På gamle kart betegnes ukjente, ennå ikke kartlagte territorier som Terra Incognita – ukjent jord, og markeres med hvite felt. Terrorhandlingen 22. juli etterlot seg et plutselig ukjent territorium i livene våre, i vår felles sosiale og politiske hverdag.
Byens skoleungdom har bidratt med sine tanker om tragedien, et utvalg av disse tekstene er gjengitt på betongsøyler.  I vannbassenget er det 77 lys til minne om de som ble drept. Intensjonen er at minnestedet skal bli et godt sted å besøke for mennesker i alle aldre, en møteplass der aktiviteter, arrangement og refleksjon finner sted, samtidig som alle som ble rammet av terroren 22.juli 2011 minnes. Terra Incognita åpnet i 2016.

Høsten 2020 lanserer Museumsforlaget en bok om den offentlige kunstsamlingen til Trondheim kommune, under tittelen Skulpturguiden. Kunstnerisk utsmykning i Trondheim sentrum.

Minnested for 22. juli (2016). Foto: Trondheim kommune