Facebook pixel

Oversiktsbilde, Jugendstilsenteret & KUBE. Foto: Tony Hall

I årene etter bybrannen i Ålesund i 1904 ble hele bykjernen gjenreist i  jugendstil – med en norsk vriDette gir byen og regionen en særegen identitet, noe som preger Kunstmuseet i Møre og Romsdal.  

Utstillingsoversikt våren 2020, Kube og Jugendstilsenteret:

Vestlandsutstillingen 2020 . En vandreutstilling med verk av regionale kunstnere som vil turnere i hele 2020. Utstillingsperiode ved KUBE: 31.0101.03.2020  

Framtiderne. En gruppe mennesker i alderen 1626 år har fulgt workshops ledet av kunstnere og kunsthistorikere samt visninger og kunstnersamtaler ved KUBE gjennom et år. De representerer framtiden og viser egne uttrykk i Overlyssalen på KUBE. Utstillingsperiode: 15.03-15.04.2020  

Er jeg menneske for deg?  En omfattende utstilling med nasjonale og internasjonale kunstnere. Dette er siste utstilling i en trilogmed eksistensielle betraktninger om samtiden. I denne utstillingen er det vårt forhold til menneskekroppen som er tema. Utstillingsperiode ved KUBE: 29.05.2029.12.2020 

I fem år har Gro Kraft vært direktør for de to museumsavdelingene Jugendstilsenteret og Kube, som er nært knyttet til hverandre både når det gjelder drift og plassering. Faktisk er de to byggene bundet fysisk sammen av Overlyssalen, et underjordisk visningsrom der lys slippes inn gjennom vinduer mot gateplanet. Jugendstilsenteret ble etablert i 2003, KUBE i 2005. 

 

Jugendstilbyen
KUBE presenterer samtidskunst gjennom samlingsutstillinger, konseptuelle prosjekter og vandreutstillinger. Jugendstilsenterets primære oppgave er å reflektere den norske og nordiske jugendstilen, som også er dypt forankret i regionens identitet, forklarer direktøren. 

– Hele Ålesund ble reist i jugendstil som en markering av norsk selvstendighet i perioden vi ble løsrevet fra Sverige. Dette gir byen en spesiell kunsthistorisk posisjon, også i internasjonal sammenheng. Mange besøker Ålesund på grunn av dette. Vi jobber målrettet for å styrke forskningen på jugendstilen og samtidig bygge opp en samling som reflekterer og diskuterer den nasjonale varianten. 

I den norske og nordiske jugendstilen ser man tydelige innslag av vikingestetikk. Et univers som kommuniserer styrke og selvstendighet, noe som harmonerte fint med løsrivelsen fra Sverige. Vikingskipet i emalje av Gustav Gaudernack er et stasobjekt som reflekterer dette. 

Ved KUBE har man foretatt en prosentmessig analyse av hva samlingen består av. Både materialer, teknikker, kunstnernes kjønn og tilhørighet har vært under lupen. Kraft forklarer at dette har vært et nyttig verktøy for å bli mer bevisst på langsiktige mål for samlingen. 

– Vi har en kvinnelig kunstnerandel på 52 %, det er vi stolte av. Men knapt 20 % av kunstnerne har tilknytning til Møre og Romsdal.  Vi ønsker å styrke oppmerksomheten rundt og formidlingen av regionale kunstnere og se denne samtidskunsten i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.  

 

Lytter til de unge
På grunn av økte besøkstall, spesielt fra turismen, jobbes det nå med å ta enda større arealer av den vakre bygården i bruk til kunstformidling. Men KUBE har også et prosjekt for å stimulere kunnskap og interesse for samtidskunst hos den unge befolkningen i regionen. 

– Vi inviterer mennesker mellom 16 og 26 år til et langvarig opplegg ved KUBE. Gjennom et helt år deltar de på ulike aktiviteter ved kunstmuseet, spesielle visninger, kunstnersamtaler og flere workshops der de under veiledning skaper egne uttrykk. Resultatet vises i utstillingen Framtiderne denne våren. 

Prosjektet er populært og gir også KUBE innspill fra de unges friske blikk. 

– De uttaler seg om utstillinger og formidlingen. Vi lytter og tar deres synspunkter på alvor. Utvekslingen går begge veier.  

 

Samtidstrilogi om mennesket 

KUBES største utstillingsprosjekt i 2020 har tittelen Er jeg menneske for deg? Direktøren forklarer at dette er tredje og siste utstilling i en serie som gjennom norske og internasjonale kunstnere løfter eksistensielle og kulturelle perspektiver på det å være menneske i vår tidMed utgangspunkt i samtidskunstens fremstillinger går hver utstilling i dybden på et spesifikt tema. 

I 2018 tok museet for seg de to store verdensreligionene islam og kristendom, og så på deres holdninger til martyriet i vår tid. I 2019 handlet det om havet: hvordan vi forvalter havet som transportåre mellom land og mennesker, den enorme forurensning og global oppvarming med stigende havnivåer. I 2020 problematiserer utstillingen hvordan mennesket ser seg selv ut fra et humanistisk og et post-humanistisk tankegods 

Utstillingen The Edge of the Sea, 2019,  KUBE. Foto: Kristin Støylen

Utstillingen The Edge of the Sea, 2019,  KUBE. Foto: Kristin Støylen

Gustav GaudernackVikingskip, 18951900, vindusemalje, innkjøpt av museet.