Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

I idylliske Førde ligger kunstmuseet som kan skilte med en uvanlig høy kvinneandel kunstnere i samlingen. Likestilling er et tydelig fokus ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum, kunsthåndverket er like selvfølgelig som maleriet. 

Hva: Sissel Tolaas RE________

Hvor: Astrup Fearnley Museet 

Når: 08.10.–30.12. 2021

 

 Vi er stolte over at den kvinnelige andelen kunstnere i samlingen ligger på rundt 40 %, sier Hanne Storm Ofteland. Hun har sittet ett år i direktørstolen for avdelingen som drifter til sammen fem museumsenheter. Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM) er én av dem, plassert i naturskjønne Førde. Kunstmuseets samling består av 1150 verk. 

– Til sammenligning oppgir Nasjonalmuseet at deres samling i 2019 inneholder 13 % verk av kvinnelige kunstnere. Hva ligger til grunn for SFKMs uvanlig likestilte kunstsamling? 

– Kunstmuseet ble etablert i år 2000 og overtok en stor andel verk fra Norsk kulturråd. Kjønnsbalansen handler nok både om et bevisst fokus i deres anskaffelser og en tydelig profil i egne innkjøp. 

I det kunstfaglige rådet ved kunstmuseet er både Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane representertMuseet har ansvar for kunstsenterfunksjonene i fylket, og utstillingene og samlingen speiler disse forholdeneDette er med på å definere SFKMs profil, forteller direktøren. 

– Vi er stolte over bredden i uttrykk som finnes her. Vi løfter både nasjonale og regionale kunstnere. Gjennom vår egen kunst- og håndverksbutikk tilbyr vi også regionale samtidskunstnere en ekstra visnings- og salgskanal. 

For tiden er Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane, som SFKM er en del av, midt i en omorganiseringsprosessDette sammenfaller med ytre omstruktureringer som nye kommune- og fylkeskonstellasjoner. Ofteland forteller at det hele er litt kaotisk, men også en gyllen mulighet til å stake ut kursen videre. Definere hvem og hva institusjonen skal være fremover.  

– Vi skal fortsette arbeidet med å løfte kvinnelige kunstnere. Selvfølgelig også mannlige, men det finnes et etterslep når det gjelder formidlingen av kvinners kunst. I 2021 skal vi ha et særlig fokus på tekstilkunst, noe som åpner for spennende muligheter i en materialretning der kvinner dominerer., 

Sogn og Fjordane Kunstmuseum flyttet i 2012 inn i et nytt bygg, tegnet av arkitektbyrået C.F. Møller. Bygget, som har vunnet flere arkitekturpriser, overrasker tilreisende, forteller direktøren.  

– Mange forventer ikke å finne så spennende arkitektur i Førde. Bygget er en flott ramme til de varierte kunstuttrykkene som formidles ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum. 

Hans Gjesme (19041994) Interiør. Olje på lerret. 

Ingrid Book og Carina Hedén. Videoinstallasjon i sju kanaler. 

Aktuelle utstillinger: 

Talande ting 
T.o.m 01.10.20 

Stilleben og kunsthåndverk fra samlingene presenteres. Det å sette sammen objekter og presentere stilleben har fått en ny aktualitet i samtiden gjennom sosiale medier. Det har blitt vanlig å poste foto av danderte utsnitt fra hjemmemiljøetHva betyr tingene for oss og hva forteller håndverket? spør utstillingen, som presenterer variasjoner innen stilleben, interiør og kunsthåndverk. Både foto, glass, grafikk, installasjon, keramikk, metall, maleri, pastell, tegning og video fra perioden 1900 til 2018 stilles ut. Noen av verkene presenteres for første gang. 

BIOPHILIA HYPOTHESIS  TELL ME YOURS, I TELL YOU MINE.                     
– Et møte med havet. Et vevd landskap.
T.o.m 02.02.20 

Karina Siegmund (f. 1979) bor og arbeider på Stadlandet i Sogn og Fjordane. I denne utstillingen presenteres audiovisuelle bildevevinstallasjonerder lyd og lys bidrar til opplevelsen av mønster i bevegelse. Med motiver fra naturen reises spørsmål rundt menneskets avstand eller nærhet til det naturlige i en digitalisert verden. Hvordan det å forholde seg til en redigert elektronisk virkelighet påvirker individ og samfunn. Håndveving er en viktig prosess i kunstnerens materialbaserte arbeid. Kombinasjonen av det taktile og visuelle engasjerer flere sanser hos betrakteren. 

HUNDRE ÅRS MANGFALD  
Norske grafikere 100 år.
T.o.m 08.03.20 

Jubileumsåret 2019 markeres med et grafisk dypdykk i samlingen. Gjennom en presentasjon av ulike kunstnere og tidsepoker løftes mangfoldet i grafikk som metode, samt bredden i grafiske uttrykk. Grafikk har vært benyttet som estetikk, men også som metode i propaganda og politisk markedsføring. Originalgrafikken slik vi kjenner den i dag, nummerert og signert av kunstneren, er et relativt nytt konsept i grafikkens historie.  

 

Karina Siegmund (f. 1979) Biophilia Hypothesis.