Facebook pixel
Solbrente erfaringer 2, Funne strandtekstiler, linduk, 145×110 cm, 2018
Så lenge det varer, silke farget med krapp og indigo, 90x70x3 cm, 2018
Hanna Roloff (f. 1985) ble født i Sverige, men bor og arbeider nå i Oslo. Hun jobber hovedsakelig med tekstilkollasj, men også med skulptur samt foto på papir og tekstil. Bildene hennes består av plante- og industriellfargede tekstiler som hun kjøper eller finner. I tekstilmaleriene søker hun balanse og stillhet i møtet mellom tekstilenes ulike farger, former og teksturer. De må fungere sammen og gi det overordnede uttrykket hun ønsker. For å gi de nonfigurative verkene sine en forankring i virkeligheten blander hun iblant inn fotoprint med utsnitt av natur. Roloff beskriver arbeidsprosessen som en materialbasert og konseptuell tilnærming til naturen, hvor samarbeidet med naturen øker hennes egen bevissthet, respekt og forståelse av omgivelsene. Noe som igjen fører til større forståelse av henne selv. Noen ganger lar hun naturen ta over installasjonen helt ved at regn og vind sliter på materialet og bryter ned fargene. I desember er hun aktuell med en utstilling på RAM galleri i Oslo. Her viser hun tekstilkollasj fra serien Solbrente erfaringer, sammen med fotografiserien Under ytan flyter dagen. Tekstilene fant hun ferdig solbleket på en strand, og samtidig plukket hun med seg stein, lava og korallskjelett som har blitt til fotodelen av prosjektet. 

Roloff ønsker å spille på likheter mellom mennesker og selve naturen. Det vil si, hunvetjo at mennesker også er natur, og selv om hun ønsker å se på oss som likeverdige, er det vanskelig, kanskje på grunn av mangel på samhold. Klimaforandringene viser at vi ikke tar vare på naturen, noe som antyder at vi setter oss over den. Roloff vil understreke at enten vi er korall eller menneske, så er alle avhengig av hverandre, noe som gjenspeiles i korallenes nesten menneskelige former i dette fotoprosjektet. 

Fra serien Under ytan flyter dagen, sten og lava, 40×27 cm, 2018