Willem de Kooning, «Untitled IX», 1977 © 2017 The Willem de Kooning Foundation / ARS, New York/BONO Oslo
DAMSELFRAU / Magnhild Kennedy
«Naturens puls og hjerteslag»

 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
13.09. – 10.11

Magnhild Kennedys masker er båret av artister som Beyonce og Erykha Badu og hun nevnes av VOGUE som en verdens mest spennende designere. På selveste kulturnatt åpner Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum en utstilling hvor du for første gang kan møte Damselfraus fantastiske fascinerende masker!

INSIKTER Era Leisner

Galleri Briskeby
18.10. – 03.11

“Motivene er inspirert av tanken om at mennesket er i ferd med å definere seg ut fra naturen som helhet, og skaper scenarier som både belyser avstanden dette medfører og den uunngåelige sammenhengen som fremdeles eksisterer mellom oss” – Era Leisner

Willem de Kooning, «Untitled IX», 1977 © 2017 The Willem de Kooning Foundation / ARS, New York/BONO Oslo
Ulrike Niederberger
«Sanselig tre – når materialene taler»

Norsk Skogmuseum, Elverum
20.06. – 27.10

Ulrike Niederberger ønsker å løfte fram trematerialets kvaliteter i en tid da det i liten grad gis opplæring i trearbeid i grunnskolen. Hun har utforsket egenskaper og oppbygning av materialet gjennom formstudier av kuler i ulike treslag. Hun har også studert hva som skjer under tørking av rått tre og viser variasjon i farge, glans, tekstur og årringer. Berøring og erfaring av vekt er en viktig del av opplevelsen. Relieffer av ulike treslag og kvaliteter supplerer kulene og utdyper treets iboende estetikk

Willem de Kooning, «Untitled IX», 1977 © 2017 The Willem de Kooning Foundation / ARS, New York/BONO Oslo
Bergen Assembly 2019
Actually, the Dead Are Not Dead

 

Bergen Kunsthall
05.09. – 10.11

Bergen Assembly 2019, med tittelen Actually, the Dead Are Not Dead, omfatter en utstilling og en serie med arrangementer som finner sted på ulike visningssteder i Bergen. Prosjektet er en fordypelse i «liv», med en forståelse av liv som overskrider det binære forholdet mellom for eksempel liv og død, natur og kultur, menneske og dyr, subjekt og objekt, frisk og syk, fortid og fremtid.

 

Les mer om utstillingen

Willem de Kooning, «Untitled IX», 1977 © 2017 The Willem de Kooning Foundation / ARS, New York/BONO Oslo
TEMPO TEMPO TEMPO og Yayoi Kusama

Kistefos, Jevnaker
26.05. – 17.11.

Gruppeutstillingen TEMPO TEMPO TEMPO favner både installasjoner, grafikk, maleri og performance, og viser verker av åtte yngre kunstnere fra den norske kunstscene.  Ragna Bley, Marthe Ramm Fortun, Ane Graff, Yngve Holen,  Sandra Mujinga, Urd J. Pedersen, Eirik Sæther og Fredrik Værslev.
Arbeidet med å realisere et stedsspesifikt kunstverk av Kusama ble påbegynt allerede i 2012, og verket som blir avduket den 26.mai er et resultat av gjentatte besøk til Kistefos. Skulpturen bærer navnet ”Shine of Life” og henspiller på naturen, vannet og industrien på Kistefos

 

Les mer om Kistefos