Stavanger kunstmuseum ligger idyllisk plassert i Mosvannsparken, som også er museets skulpturpark. Kunstmuseet har en stor samling klassiske landskapsmalerier, men satser også på et dynamisk samarbeid med regionens samtidskunstnere.

Stavanger kunstmuseum ble etablert i 1992, men historien strekker seg tilbake til 1865 da Stavanger kunstforening ble stiftet. Deres samling ble etter hvert overført til det som i dag er Stavanger kunstmuseum. Landskapsmalerier fra 1800-tallet preger den eldre delen av samlingen. Her finnes landets største Lars Hertervig-samling og en rekke malerier av Kitty Kielland.

Kunsthistorisk forskning                                                                                                                
Hanne Beate Ueland har jobbet som avdelingsdirektør ved museet i fem år. Hun forteller at flere donasjoner vært med på å forme samlingen, også i nyere tid. For eksempel har Jan Groth gitt flere egne verk samt deler av sin kunstsamling fra sitt utenlandsopphold. Slike bidrag har gitt samlingen bredde i epoker og stilarter.

– Fortell om Stavanger kunstmuseums formidlingsfokus.

– Et hovedmål er å løfte spesifikke kunstnere og samtidig drive forskning rundt deres kunstnerskap. Det kan handle om å spore ukjente verk, se sammenhenger og tendenser gjennom deres praksis. Mange kunstnere har vært lite eller overfladisk omtalt i kunsthistorien. Spesielt gjelder dette kvinnelige kunstnere, sier Ueland.

Gjennom en slik fordypning bidrar museet til å nyansere kunsthistorien og vise en større dybde i utstillingene. Ueland forteller begeistret at Universitetet i Oslo nå åpner for mastergrad basert på norske kunstmuseers samlinger, noe som vil tilføre kunsthistorien flere nyanser.

En av kunstnerne Stavanger kunstmuseum har fordypet seg i, er vevkunstneren Frida Hansen (1855–1931). Den Stavanger-fødte kunstneren lot seg influere av europeiske impulser og regnes som en av Norges mest sentrale art nouveau-kunstnere. I tillegg til åtte verk i samlingen er nylig det niende kjøpt inn. Danaidernes kar (1914) vil bli innlemmet i utstillingen den 12. september.

Andre kunstnere som har blitt viet spesiell oppmerksomhet de seneste årene, er Kitty Kielland, Olaf Lange og Lars Hertervig.

Hertervig. Gamle furutrær

Løfter samtidskunst
Avdelingsdirektøren ønsker også å vise samtidskunst fra regionen:

– Vi jobber med å løfte kunstnere gjennom utstillinger og arrangementer, og ved å kjøpe samtidskunst. 1. november åpner samtidskunstner og skulptør Jone Kvies utstilling hos oss. En av skulpturene vil bli presentert i parken.

Det er Mosvannsparken Ueland sikter til. Stavanger kunstmuseum ligger idyllisk til ved en offentlig park som også er museets skulpturpark. Her finnes blant annet skulpturen Møbius (1995) av Aase Texmon Rygh, men også temporære installasjoner som Camilla Berners bidrag i den pågående Flora-utstillingen: The exotic becomes ordinary, the ordinary becomes exotic (2019).

Kuppelkupp
Glasskuppelen i kunstmuseets inngangsparti har også blitt visningsrom for den delen av samtidskunsten som er sjangeroverskridende i uttrykket, som performancer. Her er det også matservering og åpen bar, prosjektet kalles Kuppelkupp.

– Glasskuppelen er et rom med strukturelle utfordringer, derfor er det ekstra gledelig at Kuppelkupp har blitt en populær og viktig scene for varierte kunstuttrykk, sier avdelingsdirektøren.

Aase Texmon Rygh, Møbius stående, 1995. Foto: MUST

Aktuelle utstillinger:

Flora – mellom planter og mennesker
T.o.m 13.10.19
Samtidskunstnere reflekterer forholdet mellom planter og mennesker. Temaer som maktstrukturer, kjønnsroller og verdi utforskes.

Jone Kvie, separatutstilling                                                                                                         
01.11.19–01.03.20                                                                                                                    
Skulpturens muligheter og begrensninger utforskes i skjæringspunktet mellom estetikk, samfunn og vitenskap.

Inn i skogen, ut i lyset                                                                                                                  
01.10.19– 01.03.20                                                                                                              
August Cappelen og Lars Hertervig presenteres, malere med bakgrunn i nasjonalromantikken, men som begge interesserte seg for det lokale fremfor det nasjonale. Forvridde furutrær, steinblokker og kontraster mellom døende og livgivende natur er sentrale motiver.

Samlingsutstillinger:

Frida Hansen                                                                                                                                        
Verk av vevkunstneren presenteres i et eget rom.

Bill Viola – Livet etter døden                                                                                                                   
En pioner innen videokunst fra tidlig 70-tall, med interesse for menneskets kretsløp og eksistens.

Tid og Tendens. Åtte kunstnerne fra den norske mellomkrigsgenerasjonen (Halvdan Hafsten-samlingen):
Arne Ekeland, Reidar Aulie, Harald Dal, Kai Fjell, Erling Enger, Ragnar Kraugerud, Alexander Schultz og Thorbjørn Lie-Jørgensen.

Langsom vals                                                                                                                        
Samlingsutstilling av minimalistiske tegninger, taktile malerier, sanselige fotografier, organiske skulpturer og intime videoer.

Frida hansen. Danaidernes kar. Foto: Vegard Kleven

Camilla Berner. The exotic becomes ordinary, and the ordinary exotic, 2019. Foto: Marie von Krogh / MUST