Reidar Aulie, Bordell

Utstillingen 11 nordiske. Kunstnere fra Tangen-samlingen gir en elegant smakebit av det publikum kan forvente seg fremover når den største samlingen av nordisk modernistisk kunst gis til Sørlandets Kunstmuseum.

Aktuell

11 nordiske. Kunstnere fra Tangen-samlingen
22. juni – 10. november 2019

Modernisme er navnet på den bølgen av avantgarde-stilarter som var dominerende fra begynnelsen av 1900-tallet til ca. 1960. I denne perioden skjedde det radikale forandringer i samfunnet: industrialisering, krig og en liberalisering av samfunnsnormer som virket befriende på mange og fremmedgjørende for andre. Dette satte store spor i kunsten og frembrakte en spennende stilretning i Skandinavia, kjent som «den nordiske modernismen».

Nå har Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) fått den største samlingen av nordisk modernistisk kunst i gave, verk som blir en del av museets egen samling. Med utstillingen 11 nordiske. Kunstnere fra Tangen-samlingen vises kjente og noen mindre kjente kunstnerskap, men som alle markerte seg innenfor sin stilretning i den nevnte perioden. 

Første rom i utstillingen er viet Reidar Aulie. De første maleriene Bordell (1933) og Tivoli (1935) viser en mer lettsindig side av den ellers så krigstyngede maleren, som ofte skildret sosial urett med politiske undertoner.

Sonja Ferlov Mancoba

Annonse

Kurator for utstillingen, Frank Falch, beskriver det som en gave å kunne få dykke ned i Tangen-samlingen hvor hele bredden av kunstnerskap er representert. At man som kunsthistoriker har muligheten til å vise sider ved produksjonen som publikum vanligvis ikke får tilgang til, er et stort privilegium, legger Falch til.

Samlingen har bevisst belyst kvinnelige kunstnere som i sin samtid ufortjent kom i skyggen av sine mannlige kollegaer. En av dem er den danske skulptøren Sonja Ferlov Mancoba (1922–84) som med sine halvabstrakte skulpturer, inspirert av afrikansk og meksikansk kunst, har opplevd en stor renessanse de siste årene.

Utstillingen er delt opp slik at hver av de 11 kunstnerne har fått sitt eget rom, som igjen reflekterer samlingens konsept med å gå i dybden av den enkeltes kunstnerskap.

Her vises ellers verk av Asger Oluf Jorn, Kåre Kivijärvi, Elina Brotherus, Ryszard Warsinski, Ola Billgren, Anna Eva Bergman, Jørgen Dobloug og Albert Mertz.

Finske Lars Gunnar Nordström (1924–2014) får æren av å avslutte utstillingen med sine abstrakte, geometriske malerier. Og for en avslutning! Det er som om rommet dirrer av jazz som rikosjetterer mellom bildene på veggen, og med metallskulpturen midt i rommet som binder det hele sammen.

Frank Falch har kuratert en elegant utstilling etter prinsippet «leave them wanting more».  For dette er bare begynnelsen på et sørlandseventyr som virkelig skal få utfolde seg når det nye museet Kunstsilo står ferdig.

 Lars Gunnar Nordstöm, Komposisjon

Reidar Aulie, Tivoli