Forget Set Cantilever, 2017

Kim Kvello (f. 1987) bor og jobber i Trondheim, hvor han utforsker maleriet som et utvidet begrep. Kunstverkene hans er skulpturelle collager i grenselandet mellom maleri, skulptur og arkitektur. Ved å kombinere disse mediene på abstrakte måter ønsker han å framkalle en ny poetisk verdi.

Tematisk er Kvello opptatt av tid og tilstedeværelse. Dette fokuset overfører han til materialene ved å ta utgangspunkt i deres egne historier. Stål, tre, tekstil og tepper er eksempler på materialer han benytter seg av, og ofte vil historien handle om materialets bruksområde. Berøring og plassering i forhold til kroppene våre er særlig interessant. Et offentlig rekkverk opplever for eksempel stadig berøring av ulike håndflater, mens innsiden av klær kun møter huden til den som bærer plagget. Ved å rive, slite, bryte materialene fra hverandre og om-arrangere bygger Kvello videre på disse historiene. Frigjort fra sine tidligere funksjoner og formål blir materialene avslørt som maleriske elementer, samtidig som tilskueren fortsatt kan gjenkjenne deres hverdagslige og opprinnelige karakter. Alle materialer har iboende muligheter til å forandre form og tilpasse seg andre materialer, og dette bruker Kvello tid på å utforske. Det foregår gjennom en møysommelig prosess med utprøving av former, farger og materialer, hvor Kvello med presis hånd fletter materialene sammen til stillferdige og detaljerte fortellinger.

Når Kvello har utstilling, er han bevisst på at verkene skal oppleves som en del av rommet de står i.

I tillegg har verkene innbyrdes elementer seg i mellom, en rød tråd som gjør at et narrativ vokser fram. Alle arbeidene er fragmenter av en større helhet, som enkeltstående øyeblikk i en fortelling. Kvello har akkurat ferdigstilt en separatutstilling i Trondheim, og neste prosjekt er å sy kostymer til en performance/utstilling.

Kvello er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthøgskolen i Bergen. Tidligere separat- og gruppeutstillinger er blant annet Shapeshifting Thing Thing (Babel visningsrom, Trondheim 2019), Until it is Obliterated/How Soon is Later (Felt, Bergen 2017) og Repeat. Forward (Galleri F 15, Moss 2018)