Det susar ute no anten det susar eller ikkje

Det moderne samfunnet utfordrer oss, på hvem vi er, burde være og på hvilken rolle og plass vi har i den nye samfunnsmodellen.

KARI ELISABETH HAUG (F. 1956)

  • Aktuell med salgsutstillingen Du er Du på jordens HJERTE i Holmsbustuene 6.–28. april
  • Temaet presenteres i Oslo Litteraturhus 9. april
  • Presentasjon av temaet i Holmsbustuene 13. april.
  • Rakkestad Kunstforening 2.–17. mars
  • Valgt som «Collectors Choice» av MUSA International Art Space 2017, 2018
  • Har stilt ut og er representert i permanente museumssamlinger i Asia, USA og Europa.

 

kariart.net

Maleren Kari Elisabeth Haug presenterer denne våren salgsutstillingen Du er Du på jordens HJERTE. Hun er kjent for å hente inspirasjon fra musikk og litteratur, denne gangen Tarjei Vesaas’ roman Fuglane og verker av Arne Norheim.

Forfatteren Tarjei Vesaas og romanen Fuglane belyser og skildrer mye av det jeg er opptatt av og ønsker å berøre i kunsten min. Og jeg kjenner meg godt igjen i komponisten Arne Norheims søken, en rastløshet i våre sjeler etter å finne «stillhet» og sannhet. «Der inne lever et liv som er uoppdaget,» sa han. Vi må forstå vår egen eksistens i et stort og skremmende hele. Derfor blir det viktig for meg å komme i kontakt med de grunnleggende menneskelige følelsene når jeg maler. Livsgåtene, de tidløse temaene, søken inn mot et indre landskap mange av oss ønsker å bli mer kjent med. Maleriet skal være en opplevelse for de som ser det og stimulere til indre refleksjon.

– Tittelen er todelt; Du er Du er et sitat fra Fuglane og en bekreftelse på vår egenart. På jordens hjerte er hentet fra Norheims musikk, hvor han bruker den italienske forfatteren Quasimodos dikt Og plutselig er det aften.

Haug benytter en enkel strek hvor elementene tid, rom, tekst og emosjoner utforskes. Hvert bilde har en tekst, noen steder tegnet inn i verket nærmest som et partitur, boltrer seg som rytmiske melodilinjer på lerretet, sarte som livet selv. Med akryl, fargestifter, blyant og kritt tolker hun romanen i takt med den elektroniske musikken.

– Du er Du på jordens HJERTE setter fokus på mennesket og dets verdi i samhørighet med naturen vi er en del av, på menneskets rolle i et moderne, digitalt samfunn. Jeg ønsker, via mitt billedspråk, å løfte frem tidløse forfattere og komponister med tidløse spørsmål rundt eksistensielle utfordringer. Jeg vil utfordre våre holdninger og levesett, avslutter Haug.

Utstillingen åpnes i Holmsbustuene 6. april, med «Kunstnerisk gjestebud» den 13. Hun holder også foredrag om temaet i Litteraturhuset i Oslo 9. april.

Kari Elisabeth Haug

Hitom vinden er det stilt