Disnovation.org (Maria Roszkowska & Nicolas Maigret), Predictive Art Bot.

Meta.morf er den femte biennalen for kunst og teknologi som avholdes i Trondheim. En unik og original kombinasjon av to verdener man vanligvis ikke kobler sammen, kan nå oppleves frem til 6 mai.

Aktuell

Biennalen varer frem til 6 mai og fullt program kan fås på metamorf.no

Med en verden der spådommer om at kunstig intelligens snart vil overgå den menneskelige, der verden er i ferd med å kvele seg selv i avfall, der den vitenskapelige innsikten enten kan bli vår redning, eller vår undergang, er det kanskje ikke så rart at teknologien får en sentral rolle i det kunstneriske utrykket.

Den femte Trondheim-biennalen Meta.Morf 2018 – A Beautiful Accident har som ambisjon å presentere kunstneriske prosjekter, konferanser og konserter gjennom internasjonale kunstnere, musikere, forfattere og forskere med interesse for spekulativ design og spekulative framtidsscenarier.

TEKS (Trondheim Electronic Arts Center) står bak dette spektakulære prosjektet, og organisasjonen har som mål om å formidle og produsere teknologibasert kunst.

Vi lever i en samtid der vi konstant blir utfordret på våre livsverdier og perspektiver. Både politisk, filosofisk og ikke minst teknologisk (bare tenk på Facebook-skandalen som nylig har blitt avslørt). Hvor grensene mellom våre private liv, og det livet som teknologien har fått kontroll over? Er det lenger mulig å skille dem?

Kanskje kunstnerens rolle som en slags kulturell oversetter er helt nødvendig for at vi skal kunne menneskeliggjøre alt det som kan virke fremmed og truende ved ny teknologi.

Meta.morf ser det som sin oppgave å presentere kunstnere, skribenter, forskere og vitenskapskvinner som sammen klarer å finne en felles grunn med å presentere nye og fremtidsrettede perspektiver på både kunst og teknologi.

Hvis man tar en titt på programmet kan det se ut som de har lykkes!

Imperceptible Affairs av Jakob Kudsk Steensen.

Frederik De Wilde, The Council.