KUNST OG MAKT
Frekk forlag, 2017

I antikken var poetene og kunstnerne tillagt en enorm makt. Så stor var den at de i folks øyne kunne avgjøre krigens resultat. Selvsagt ikke det fysiske oppgjøret, det som fastslo hvem som døde og hvem som vant, det måtte jo soldatene selv krige om. Nei, poetenes makt var på et mye høyere og viktigere nivå, for det var de som gjennom ord formet krigens ettermæle. Deres poesi skapte en fortolkning av krigen som ble stående i evig tid. Med dette som bakteppe tar denne boka for seg forholdet mellom kunst og makt. Om hvordan kunst, kultur, religion og politikk gjensidig påvirker hverandre, og hvordan alt til syvende og sist handler om et ønske om å kontrollere, definere og styre. Hvis vi ser tilbake på historien, har kunst og kultur som regel latt seg styre av makten, og i noen tilfeller også religioner, dog med noen få unntak: prestene. Presteskapet var tidligere noen av de viktigste produsentene av ny ideologi siden de var uavhengige og frie. Men etter hvert som Vestens religioner begynte å svekkes, mistet prestene sin posisjon, og stafettpinnen ble overtatt av kunstnere og intellektuelle. Nå var det de som stod for idémyldringen, nytenkningen og samfunnskritikken. Problemet var bare at de ikke var like frie og uavhengige som prestene hadde vært. På en eller annen måte var de alle avhengige av makthaverne. I det 20. århundre har kunstnere kjempet for å bli fri fra den politiske makten, og forfatter Dag Bredal mener at det er i spenningsfeltet mellom makthavernes vilje og kunstnerns ønske om frihet til innovasjon at den mest interessante kunsten oppstår. Kunstnerne lyktes et stykke på vei, bare for å oppleve at makten mistet interesse for kunst. De tok den rett og slett ikke på alvor, noe som også oppløste det dynamiske spenningsforholdet som tidligere hadde vært mellom kunst og makt, kunst og samfunn og kunst og publikum. Vi har fått maktløs kunst som ikke tas med i betraktningen når beslutninger tas, og faren er at framtidige politikere ikke forstår at kultur utgjør en forutsetning for et godt samfunn.

FORNEBU – KUNST OG ARKITEKTUR
Frekk forlag, 2017

Dette er den andre boka i en serie om det ambisiøse byutviklingsprosjektet på Fornebu i Oslo. Takket være storsatsing fra Bærum kommune og flere av Norges største selskap har en ny by vokst fram på det gamle flyplassområdet. Denne boka tar oss med på en rundreise nettopp her, i det tidligere ingenmannsland, dit vi kun dro for å lette og lande. Vi får et unikt innblikk i kunsten og arkitekturen, og blir kjent med menneskene som står bak praktverkene. Nålevende kunstnere som Olafur Eliasson og Jenny Holzer er to av flere som har skapt monumentale verk for store bedrifter på Fornebu, og arkitekter som A-lab og SJ har tegnet noen av de mest spektakulære byggene i vår tid. Kreativ leder i Tank, Ina Brantenberg, setter stor pris på at kommunen og norske selskap har valgt å satse på gode byrom og opplevelser gjennom kvalitetsarkitektur og kunstinstallasjoner. Hun håper Fornebu-prosjektet kan være et forbilde for andre utviklere i Norge.

DEGAS: IMPRESSIONISM AND THE PARIS MILLINERY TRADE
Prestel publishing, 2017, engelsk

Dette er uten tvil boka for nostalgiske hatteelskere! Gjennom 40 impresjonistiske malerier av blant andre Degas, Renoir, Manet og Cassatt dokumenteres Paris’ storhetstid innen hatteindustrien fra 1875 til 1914. Paris var på denne tiden verdenskjent for sin hattemote, og hele 1000 hattemakere jobbet i det som ble ansett som verdens motehovedstad. Edgar Degas, som opprinnelig er mest kjent for å portrettere dansere og badegjester, var én av flere impresjonister som lot seg begeistre. Nysgjerrig på de fingernemme kvinnene som skapte hattene, våget han seg inn i Paris’ mange hattebutikker, tydelig opprømt, noe som krevde sin mann på denne tiden. I tillegg til å studere hatteindustriens estetiske verdensbidrag på nært hold var han også opptatt av det større bildet: industriens utvikling – og spenningen den skapte mellom mote og tradisjoner. Paris var tross alt en by i full utvikling på denne tiden, både industrielt og vitenskapelig. Interessen var faktisk så sterk at han stadig kom tilbake til temaet i sine malerier, jevnt og trutt over flere tiår, i form av overbevisende estetiske dokumentasjoner. I denne boka flettes mote, kunst og industri elegant sammen, og viser hvilken fundamental rolle franske hatter og hattemakere hadde på 1800-tallet, både industrielt og kunstnerisk. Boka sneier også innom Coco Chanel, og viser hvordan hatteindustrien er historisk gjengitt i litteraturens verden. Boka inneholder også essays, blant annet om Degas særinteresse for hatter, samt trykk og plakater. Flere av de avbildede maleriene i boka er aldri før vist i USA.

ALBRECHT DÜRER
Prestel publishing, 2017, engelsk

Denne detaljrike boka er basert på den nyeste forskningen rundt Albrecht Dürer (1471–1528) og viser nye sider av kunstnerens liv og verk. Fra før er det hovedsakelig Dürers grafikk vi kjenner til. Den har inspirert utallige kunstnere gjennom historien, deriblant Picasso, og har gjort Dürer til en av de fremste kunstnerne i den vestlige kunsthistorien. Noe som imidlertid er mindre anerkjent, er Dürers malerier, særlig hans selvportretter, og hans entusiasme for vitenskapen. Det vil denne boka gjøre noe med. Faktisk produserte Dürer flere selvportretter enn noen andre kunstnere på sin tid, og denne boka kan anses som en katalog over hans malerier. Det vil si; dersom man tar forfatterens ord for god fisk. Det er nemlig en pågående debatt om hvilke malerier som egentlig er laget av Dürer. Hele 17 av de eksisterende 55 Dürer-maleriene er nemlig omdiskutert. Forfatterne bak denne boka hevder imidlertid at de ved hjelp av vitenskapelig forskning setter alle motargumenter til veggs, og at deres verk derfor kan anses som en komplett katalog over Dürers malerier.

THE ART AND SCIENCE OF ERNST HAECKEL
Taschen, 2017, engelsk

Ernst Haeckel (1834–1919) var 1800-tallets pioner innenfor kunsten å gjengi naturens rene skjønnhet. Mannen var en tyskfødt biolog, naturalist, evolusjonist, kunstner, filosof og lege, som brukte hele livet sitt på å forske på blomster og dyr i alle tenkelige økosystemer. Som tilhenger av Darwin videreutviklet han evolusjonsteorien og utarbeidet vitenskapelige termer som «økologi» og «stamcelle». Haeckels enorme arv har fascinert, forvirret og skapt uenighet gjennom generasjoner, men selv om han var opptatt av å forske, var han like opptatt av å lære bort. I denne boka kan du oppleve hans svært detaljerte skisser, tegninger og malerier av plantefunn, landdyr og vanndyr, som ble publisert i løpet av 1900-tallet. Da verkene først ble lansert, vakte de oppsikt på grunn av gjengivelsenes grafiske presisjon og grundige skyggelegging, og ikke minst fordi de viste Haeckels forståelse for organisk evolusjon og cellebiologi. Haeckel får fram naturens skjønnhet i organismer som vanligvis blir ansett som mindre pene. Hans illustrasjoner påvirket ikke kun biologer og deres videre studier, men også kunstnere, forfattere og arkitekter, blant annet i utviklingen av datidens art nouveau.

Med tanke på hvor utrydningstruet biomangfoldet vårt er, må denne klassikeren være viktigere enn noensinne. En estetisk og livsviktig påminnelse om nødvendigheten av å ta vare på mangfoldet.