Tiet sannhet.

Med utstillingen «Det første møte» ønsker Kari Elisabeth Haug å sette fokus på kvinner i kunsten og tar utgangspunkt i Sigrid Undset og hennes roman Jenny som kom ut i 1911.

Kari Elisabeth Haug (f. 1956)

Har stilt ut og er representert i permanente museumssamlinger i Asia, USA og Europa.
Aktuell med separatutstillingen Det første møte i Roma.
Det første møte presenteres med foredrag på Stavern Aktivitetshotell
25. mars og Fossekleiva Kultursenter / Berger museum
21. april, hvor danseren Malgorzata Pianowska tolker Jenny
Woman’s Essence Madrid 2018, 13.–15. april
Elverum Kunstforening14.–29. april
• Kunstforedrag med utstillingen Det første møte – Bjerkebæk (Sigrid Undsets hjem), Lillehammer Museum 20. mai.

kariart.net

Anticco Cafe Greco i Roma har vært møtested for norske kunstnere fra 1800-tallet. Det var også på denne kafeen maler Kari Elisabeth Haug skulle møte Sigrid Undset, Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Grieg på ny. Kafeen daterer seg tilbake til 1760, og det skulle bli et sterkt møte. Hun ble grepet av historien, atmosfæren og en følelse av å gå tilbake i tid. Haug hadde nylig deltatt på en utstilling i Paris som en av 80 kvinnelige kunstnere fra hele verden, og ble deretter presentert som «Collectors Choice» i Roma. Haug var tilbake i Roma, i den gamle kafeen, foran portrettet av Sigrid Undset. Hun kjente et fellesskap og at «noen» ville henne «noe». I sin selvbiografi Jenny legger Undset mye av handlingen til Roma, og det var Jenny som Haug skulle vie spesiell oppmerksomhet. Bjørnson og Grieg har også stor betydning for henne, og på veggen i den gamle kafeen er Griegs tonesetting til Bjørnsons dikt Det første møte gjengitt. Slik ble separatutstillingen Det første møte til, og den skal vises i en av Romas gallerier i slutten av februar med den norske ambassaden som beskytter.

Haugs kunst er ekspresjonistisk og intuitiv, den har en åpenhet i seg som oppfordrer til tolkning og refleksjon. Utstillingen består av 16 verk. 14 har sitater fra romanen Jenny, de to siste er dedikert Sigrid Undset. Haug bruker en lett koloritt og et skissepreg for å understreke sårbarheten i temaet. Undset skildret livet slik det var, hun var imot sentimentalisme, snerpethet og teatralskhet. «Slik velger jeg også den enkle, ærlige streken, utilskjønnet og lite tilgjort», sier Haug. «Figurative antydninger skal appellere til fantasien og det underbevisste.» I flere av verkene er hånden brukt som symbol og er et bilde på hva hjerne og hjerte begjærer. Den kommuniserer og søker, tar imot og gir. Det hele blir et psykologisk blikk på kvinnens idealer og etiske normer, tidløst og like aktuelt i dag. Utstillingen vises i Roma fra 22. februar til 7. mars. Den vil også bli presentert i Norge; på Stavern Aktivitetshotell 25. mars og Fossekleiva Kultursenter / Berger museum 21. april, hvor Haug også holder foredrag og spiller noen av Griegs lyriske stykker.

Utstillingen vil også bli presentert i Norge; på Stavern Aktivitetshotell 25. mars, Fossekleiva Kultursenter / Berger museum 21. april og Bjerkebæk, Lillehammer Museum 20.mai hvor Haug også holder foredrag og spiller noen av Griegs lyriske stykker.

Kari Elisabeth Haug under åpningen av utstillingen i Roma.

Fullt hus!