Facebook pixel

Øvelsespoesi. Foto: Kjell S. Stenmarch.

Sofie Nørsteng (f. 1981) bor på Kolbotn i Oslo, hvor hun jobber med installasjon og objekter i keramisk materiale. Nørsteng benytter ulike typer leire og utforsker deres egenskaper, farge, kvaliteter og formbarhet. I dialog med leiren arbeider hun alltid med flere objekter samtidig, ved å rullere mellom dem fortløpende. Ved hjelp av pølseteknikk bygger hun på formene til de ikke lenger kan bære tyngden av seg selv. På dette stadiet må objektene tørke en stund før hun kan fortsette form-utforskningen, og i mellomtiden går hun videre til neste objekt. Slik fortsetter hun å rullere mellom objektene til alle er ferdige.

Ved å jobbe på denne intuitive og improviserte måten kan Nørsteng teste ut ideer om balanse- og vektprinsipper, noe som er én av grunnpilarene for objektenes prosess og form. Mens objektets endelige form er resultatet av hennes nærhet og fingeravtrykk, bestemmes den indre formen utelukkende av veggene rundt. Siden Nørsteng alltid jobber med flere objekter samtidig, kan prosessrytmen sees som linjer i de ferdige verkene. Linjer som går fra objekt til objekt, og linjer som går videre ut i rommet. Alt står i forhold til hverandre.

Nørstengs verk har ofte primitive former og en sanselig karakter, og kunstnerens mål er at de skal tale direkte til følelsene, uten å måtte gå veien om ord. Selv om figurene kan virke uformelige i utgangspunktet, er de menneskelige og ekspressive i uttrykket der de står og balanserer på vippepunktet mot en ny bevegelse. Det virker som at det er noe på gang mellom disse individene, og at de henvender seg til publikum, prøver å dra dem inn i det som skjer. Assosiasjonene går mot det sensuelle og organiske, til hud, overdimensjonerte lepper og andre sanseorganer. Og henvisningen til krukken ligger alltid nær: beholderen og beskytteren av et indre.

Nørsteng har utdannelse fra København, Amsterdam og Kunsthøgskolen i Oslo. Etter endt skolegang i 2015 mottok hun et treårig arbeidsstipend for yngre nyutdannede kunstnere. I 2016 fikk hun Kunsthåndverkprisen ved Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling i Fredrikstad, og i år fikk hun utstillingsstipend ved Galleri Fjordheim, med påfølgende separatutstilling i 2018. Nørsteng har rukket å stille ut i både inn- og utland, blant annet på Akershus Kunstsenter, Hydrogenfabrikken, Kunstnerforbundet og Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC) i Faenza, Italia.