I hvor stor grad tror du kunst kan påvirke den politiske utviklingen og Donald Trumps presidentskap i USA de neste årene?

Lars Gylver

LARS GYLVER

Kunstner, designer og gipsmakermester

– Betydningen av politisk kunst er overvurdert. Bildekunst, musikk, tekst og scene har ingen reell evne til å påvirke politikk. Kunst er et universelt verktøy for å skape eller gjenkjenne en følelse, men er irrelevant i viktige politiske beslutninger. Donald Trump kommer ikke til å la seg påvirke av kunst!

 

ELIZABET THUN

Billedkunstner

– Jeg tror at kunsten kan påvirke den politiske utviklingen, men at det må skje sammen med andre krefter som også strever etter forandring. For å få til forandring må vi legge bort en del av våre karrierestyrende tanker, og i stedet fokusere på samarbeid og solidaritet. Vi får jo bare håpe at det kommer noe godt ut av situasjonen vi befinner oss i nå, med Trump i USA og de høyrepolitiske vindene som blåser i Europa. Kunsten kan være et kraftfullt verktøy som står for aksjon og forandring.

Harald Fenn

HARALD FENN

Billedkunstner

– Jeg vet ikke om kunsten kan påvirke Donald Trumps politikk, men alle kulturuttrykk som sier noe om våre eksistensvilkår som mennesker, er politiske. Kulturen er muldjorda vårt mangfoldige demokrati vokser i, og som skaper gode rammer for folks liv. Jeg vil påstå at de store politiske spørsmålene formuleres ofte først i kunsten, før de kommer på alle partiers programmer: økologi, kjønnspolitikk, rase- og etnisitetsspørsmål og så videre.

Det juridiske feltet, som på mange måter danner yttergrensene for vår kulturelle og sosiale sameksistens, definerer hvem vi er og hvem vi tillater oss å være. At kulturen gjennomtrenges av juss, er overtydelig i romaner, film og på fjernsyn, men også i billedkunsten. Disse uttrykkene virker tilbake på rettsvesenet. Kunst har bidratt til å endre vår kulturs syn på etniske minoriteter, på marginaliserte grupper, på folk med ulik seksuell legning og så videre. Kunsten har endret kulturen, som så, gjennom politikk, endrer jussen. Lovene endres i takt med sosiale og historiske endringer, hvor kunsten ofte er en viktig motor. Ikke minst i USA.