Urban Gardening

Bildetekst her

Denne utstillingen forbinder tre temaer som ligger langt fra hverandre i tid og rom, nemlig: Pionerbosetning ved Oslofjorden, Urban dyrkning og Kaos og kontroll i Polynesia. Vi setter fokus på menneskers aktivitet og forhold til naturen gjennom kollapser i fortid, nåtid og fremtid.

 

Fra: 12/05 –  25/06 – 2017

KOLLAPS – menneske i en uforutsigbar verden handler om hva som kan skje når naturen ikke svarer til menneskets forventninger. Vi forsøker å kontrollere naturen og omgivelsene, men det kan komme situasjoner som tvinger oss til å ta et oppgjør med omverden og til å se verden med nye øyne.

I Kollaps møter vi mennesker mellom kontroll og kollaps:

  • Pionerer som tok veien mot nord etter istidens kollaps og skapte nytt liv ved kysten
  • Folk i Polynesia som holder naturens kaos på avstand ved hjelp av tapu og mana
  • Dagens urbane dyrkere som utforsker nye måter å leve på for å unngå økologisk kollaps

Der disse historiene krysser hverandre, kan du selv utforske samspillet mellom kollaps og kontroll, dyktighet og dristighet. Skal vi holde fast på det gamle eller våge noe nytt?

I utstillingen KONTROLL skal vi stille spørsmål om hvordan kultur spres. Hvordan gjøres «verden utenfor» til en del av ens eget kulturelle system og hvordan integrerer vi det ukjente inn i det vi kjenner?

I utstillingen FORVANDLING undersøker vi relasjonene mellom det menneskelige og det guddommelige. Hvordan påvirker man det som ligger utenfor menneskelig kontroll? Hva er prinsippene for å skape denne relasjonen?

I utstillingen ARV skal vi undersøke hvordan fortiden brukes for å utforske fremtiden. Hvordan setter man fortid og fremtid i spill for å skape stabilitet og forutsigbarhet?

Den grunnleggende ideen bak fornyelsen av Historisk museums utstillinger er å sammenstille forskning, formidling og forvaltning. Museet skal utvikle alternative måter å vise kultur som utfordrer eksisterende kunnskap og dermed aktiviserer oss til å stille nye spørsmål.