Foto: Thomas Widerberg

En gigant er borte: Frans Widerberg er død, 82 år gammel.

Franz Gustav Widerberg (8. april 1934–7. april 2017) regnes som en av Norges mest folkekjære kunstnere. Gjennom femti år formidlet han en inderlighet i sin kunst uten sidestykke i norsk kunsthistorie. Han var maler, grafiker og skulptør, og det bærende elementet i hans verk var alltid lyset. Hans karakteristiske stil med langstrakte figurer, svevende kropper, ryttere og hester i et drømmeaktig univers, som oftest malt i gult, rødt og blått, går igjen i hele hans kunstnerskap. Han var aldri redd for å utfordre den kunstneriske tidsåndens konvensjoner med sitt figurative formspråk og ved å søke etter de evige sannheter som kjærlighet og inderlighet. Hans kunstnerskap vil stå igjen som noe av det kjæreste i vår moderne kunsthistorie.

Nico, Frans og Thomas Widerberg. Foto: Thomas Widerberg.

Det var ingen selvfølge at det var maler Widerberg skulle bli. Først gikk han i lære hos sin far, murmester Nicolai Magnus. Da han sluttet som murerlærling, så han seg aldri tilbake og har siden da vært en av Norges mest kjente og folkekjære malere.

Siden 1960 var Frans Widerberg gift med Aasa Brækka, som også er kunstner. Sammen fikk de sønnene Nicolaus Magnus Widerberg (født 1960) som er grafiker og billedhogger, og Thomas Widerberg (født 1964) som er fotograf, komponist og maler.

Foto: Privat

Widerberg beskrev seg selv som en komplisert person. « Av og til finner jeg ikke meg selv. Jeg finner ikke frem i villniset. Så da må jeg male et bilde», uttalte han i et intervju med NRK i 2015.

Widerberg er kjent for å bruke rene, klare farger; han blandet dem ikke med hvitt eller svart og eksperimenterte i stedet med fargenes egenkontrast. På den måten skapte han en dybde i bildene sine som stod godt til de ofte drømmende motivene.

En mindre kjent side er at han i tillegg til sine mere karakteristiske og lett gjenkjennelige verker også laget landskapsmalerier i nærmest naturalistisk stil.

Widerbergs kunst karakteriseres som nyfigurativ og preges av primærfargene rødt, gult og blått. Han malte ofte i store formater, og livsbegjær er et viktig tema som går igjen i hans kunstnerskap. Lyset er fremtredende i bildene hans, også nordlyset som han har gjengitt i flere versjoner.

Widerberg debuterte i 1963 og fikk sitt endelige gjennombrudd i 1968. Allerede i 1977 fikk han æren av å være festspillkunstner i Bergen. Året etter representerte han Norge på Veneziabiennalen.

Rytter, litografi, 2004.

Sveve og vinget, litografi, 2004.