Marte Gunnufsen

FLESH på RAM Galleri 2016.

Marte Gunnufsen

 

Utdannelse:
– 2011-2014: Bergen Academy of Fine Art, KHIB.
– 2000-2009 Master degree in classical piano with specialization in contemporary music, The Grieg academy in Bergen and Norwegian Academy of Music in Oslo.
– 2004: Music philosophy in Romanticism, University of Oslo.
– 2004: Film music, University of Oslo.

Marte Gunnufsen (1980) bor i Oslo og jobber primært med lyd, performance, installasjon og video. Mange av hennes arbeider involverer og tematiserer menneskets begjær, seksualitet, frihet, feminisme og stigma. Gunnufsens interesse for kunst oppstod via samtidsmusikk da hun i forkant av kunstakademiet tok master i klassisk piano, med hovedvekt på samtidsmusikk. Under denne spesialiseringen ble hun ekstra oppmerksom på kunstscenen. I tillegg ønsket hun større kunstnerisk frihet enn hun hadde som pianist. Det ble derfor etter hvert naturlig å utvide nedslagsfeltet til også å innbefatte visuelle uttrykk. Som følge av musikkbakgrunnen har hennes kunstneriske arbeider en tydelig musikalsk forankring. Det tidsbaserte uttrykket er derfor mest nærliggende, og manifesteres visuelt og musikalsk i form av film, performance og installasjoner.

Gunnufsens overordnede kunstneriske mål er å formidle umiddelbare, intense sinnsstemninger. Dette gjør hun blant annet ved å sette dissonerende elementer opp mot hverandre.

Gunnufsens siste prosjekt heter FLESH. Hun tar utgangspunkt i japansk bondage innenfor retningen shibari/kinbaku. Shibari betyr å binde, og kinbaku betyr å binde stramt. Med et overordnet ønske om å fremstille kropp som abstrakt skulptur har hun bearbeidet tradisjonell, japansk bondage innenfor denne retningen. Dette presenteres gjennom mediene video, lyd og installasjon. Shibari/kinbaku har røtter tilbake til samuraitiden, hvor krigerne benyttet tau som praktisk håndverk for å immobilisere fanger. Det videreutviklet seg via kampsporten Hojojutsu til nåtidens erotiske bondage. Shibari/kinbaku utføres med lin-, jute- eller hampetau som bindes i geometriske mønstre over deler av kroppen. Oftest blir det utført av to personer, der én binder og den andre blir bundet, gjerne hengende fra taket. Prosjektets visuelle fokus er den anatomiske transformasjonen som oppstår som følge av binding og tyngdekraft.

Det hører en video til dette prosjektet, hvor Gunnufsen har gjort en ny musikkinnspilling av renessanseverket Miserere av Gregorio Allegri (1582–1652). Opptakene ble gjort i Emanuel Vigelands mausoleum med Ensemble Calliophon. Denne gruppen har spesialisert seg på fremføring av renessansemusikk.

Marte Gunnufsen

FLESH på RAM Galleri 2016.