Irma Salo Jæger

Salo Jægers arbeider har gjennom årene fått et stadig mer klassisk preg. Salo Jægers arbeider fra 60-tallet, ofte laget med palettkniv, har et mer utflytende og ekspressivt uttrykk. Innstrammingen av uttrykket har gradvis funnet sted etter at hun på 70- og 80-tallet laget en lang rekke offentlige utsmykninger. Foto: Gisle Bjørneby / HOK.

Den finske malerinnen Irma Salo Jæger (1928) har vært med å sette sitt preg på norsk billedkunst helt siden hun kom hit på begynnelsen av 1950-tallet. Nå hedres den anerkjente kunstneren med en omfattende retrospekt utstilling på Henie Onstad kunstsenter.

Det er fullpakket sal og vel så det når Henie Onstad kunstsenter inviterer til «Bak utstillingen», en samtale med Irma Salo Jæger om hennes liv som kunstner, hennes formspråk og hennes maleriske teknikker. På scenen står en energisk dame på 88 år og latteren sitter løst når publikum fort skjønner at dette har Salo Jæger egentlig ikke tid til – hun burde vært hjemme og malt.

Selv om dette er en retrospektiv utstilling som viser om lag 60 verk fra en omfattende virksomhet, har Salo Jæger alltid sett fremover i sin karriere. Hver dag har vært en ny mulighet til å utforske maleriets viktigste komponenter, nemlig form og farge. Etter oppfordring fra publikum gjentar hun et av sine kjente sitater: Formen er fargens kropp. Fargen er formens sjel.

Hun forteller om sitt forhold til det modernistiske maleriet og hvordan hun har opparbeidet seg bred teoretisk kunnskap om geometri og fargeteori. Salo Jægers arbeider handler om hvordan linjer, former og farger kan skape en harmonisk helhet ved å fordeles utover en avgrenset flate. På seksti og syttitallet skjedde det en innstramming av utrykket som hang sammen med hennes mange oppdrag til offentlig utsmykning.

Salo Jæger regnes som en fargens mester og blander helst sine egne farger. Hun bruker konsekvent oljefarger og tempera, det siste en blanding av egg, fernisser og vann. Hun kjenner disse gamle bindemidlenes lysbrytende evner, og vet gjennom erfaring hvordan man får fargene til å leve. Gjennom 60 års erfaring har hun full kontroll på sine virkemidler.

Irma Salo Jæger

Fullt hus på «Bak utstillingen» som ble arrangert 2. februar på Henie Onstad, med kunstneren til stede.

Irma Salo Jæger

Foto: Gisle Bjørneby / HOK

Irma Salo Jæger

– Hun er en mester med farger og har stor anerkjennelse innen kunstmiljøet. Det er derfor på høy tid hun får en omfattende, retrospektiv presentasjon også for et bredt publikum, sier direktør ved HOK Tone Hansen. Foto: Gisle Bjørneby / HOK

  • Irma Salo Jæger er magister i kunsthistorie i Helsingfors i 1953, utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (1954–1957) samt fra Statens kunstakademi 1958–1961. Salo Jæger har hatt en rekke offentlige utsmykningsoppdrag på sykehus, skoler og i drabantbyer utenfor Oslo, i tre, stein og glass.
  • Salo Jægers verker er utstilt og kjøpt inn ved en lang rekke norske og utenlandske institusjoner. Hun har laget flere offentlige utsmykninger, deriblant til Rikshospitalet, Høgskolen i Agder samt Bøler T-banestasjon.
  • Salo Jæger var professor ved Statens kunstakademi (1986–1992). Hun har dessuten hatt flere verv i norske bildekunstnerorganisasjoner og hun har jobbet aktivt for å bedre kunstneres kår.
  • 2010 ble Salo Jæger utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk billedkunst. Finlands president tildelte i 2008 Jæger riddertegnet av 1. klasse av Finlands løves orden.
Irma Salo Jæger

På en Varm Dag, (1997). Olje, tempera på lerret, 146 x 118 cm. Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø Foto: Foto Nordnorsk Kunstmuseum, Kim Skytte / HOK.

Irma Salo Jæger

Min magnolia, 2011. Olje, tempera på lerret 146 x 118cm. PE

Irma Salo Jæger

Gjennom et helt liv har Irma Salo Jæger (f. 1928) satt sitt preg på det modernistiske maleriet. Frem til 16. april kan publikum oppleve hennes arbeider i utstillingen «En varm dag» på Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Gisle Bjørneby / HOK