Spillmann

Philipp Spillmanns serie av ringer og brosjer tar utgangspunkt i kunstnerens ståsted som utenlandsk gull- og sølvsmed i det samiske samfunnet i Kautokeino. Foto: Bjørn Jørgensen/Arctic Photo

Vegginstallasjoner av fiskeskinn og en seng av furustubber er blant verkene som skal vises på flere museer i Barentsregionen.

Full oversikt over program og kunstnere finnes på icraftitravellight.com

Utstillingen I Craft, I Travel Light er et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstmuseum og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge med fokus på kunsthåndverk i naturmaterialer fra nordområdene. Arbeidene viser frem en rik estetisk tradisjon fra en kultur i stadig bevegelse – der gamle skikker og nedarvet kunnskap møter moderne påvirkning og ny teknologi.

Blant kunstnerne som deltar er Solveig Ovanger, som har brukt skinn fra sei i verkene Hemisfære I og Hemisfære II. Overflatene på vegginstallasjonene er satt sammen av skinnfragmenter i ulik størrelse beregnet ved hjelp av Fibonacci’s tallrekke (hvert tall i følgen er summen av de to foregående). Ovanger har lært metoder av folkeslag i Amurområdet helt øst i Sibir, og utforsker de visuelle og assosiative kvalitetene til materialene hun jobber med.

Marianne Broch har laget Hvile, en seng av fire trestubber fra stammen til en flere hundre år gammel fjellfuru. Stubbene er plassert etter hverandre og har nedfelt omrisset av en menneskekropp, og betrakteren inviteres til å kjenne på formen og materialet ved å legge seg ned i det. Dette gir rom for en fysisk interaksjon i en tid hvor stadig mer baseres på raske, visuelle opplevelser.

Utstillingen vil også vise gjenstander som smykker i horn og bein av Philipp Spillmann, krukker med ulike grunnstoffer av Cecilie Haaland og Aslaug Juliussens lavvo-dør i tekstil og dyrehud, inspirert av den nomadiske kulturens temporære bo-konstruksjoner.

Fra høsten 2016 til vinteren 2018 besøker vandreutstillingen Arkhangelsk, Murmansk, Tromsø og Karasjok, og er en viktig begivenhet i prosessen med å bygge tillitt og nettverk over grensene i nord.

Marianne Broch

Hvile av Marianne Broch består av fire stubbelignende stykker fra stammen til en flere hundre år gammel fjellfuru. De er plassert etter hverandre, og omrisset av en menneskekropp er nedfelt i treet.

Solveig Ovanger

I både Hemisfære I og Hemisfære II, har Solveig Ovanger arbeidet med skinn av sei. Hun har brukt ulike deler og sider av fiskeskinnet slik at de to verkene framstår forskjellige. Foto: Bjørn Jørgensen/Arctic Photo.

Inner Beauty av Cecilie Haaland fokuserer både på krukken som objekt, og de rike naturressursene som finnes i gjemt inne i fjellene i nordområdene. Her er det ni små krukker som inneholder hvert sitt unike grunnstoff.