En unik mulighet til å oppleve nyskapende møter mellom ulike kunstuttrykk.

Kunst i Kvadraturen er et samarbeidsprosjekt mellom 11 gallerier og visningssteder for kunst beliggende i Kvadraturen. På søndag 27.11 er det klart for Kunst i Kvadraturens årlige festival. Festivalen har som mål å tilby publikum en unik mulighet til å oppleve nyskapende møter mellom ulike kunstutrykk.

I år presenterer de prosjektet Grums Visiting. Dette er syv danser som vil innta de ulike visningsrommene. Her  vises arbeider som spenner fra keramikk, metall, grafikk, og tekstil til maleri, installasjon, tegning, performance og video. Grums trekker mot fornuftens yttergrenser og assosierer i retning av skrekkfilm og det dyriske, samtidig som den transformeres til middelklassekvinnen i krise, hun som retningsløst forsøker å finne meningen med livet.

Forestillingen bærer preg av en rå og ufiltrert tilnærming til dans og fremstår nærmest som en rask og nesten brutal skisse. Forestillingen ble opprinnelig skapt som en duett av og med Siri&Snelle i 2014 og har siden vært vist i ulike formater i Norge, Sverige, Latvia og Russland.

I Grums Visiting omformes materialet til ni soloer som fremføres i de ulike galleriene i Kvadraturen. Hver solo er en personlig fortolkning og utgjør en selvstendig og unik forestilling, der den subtilt sensoriske og dansende kroppen også virker inn på det allerede etablerte kunstuttrykket i hvert galleri. Ved å forflytte seg mellom flere gallerier, er det mulig å oppleve forskyvninger og kjedereaksjoner mellom de ulike forestillingene.

Forestillingen vil bevege seg mellom følgende visningssteder mellom kl 12.00 – 15.00: Galleri FORMAT, SOFT galleri, Kunstverket galleri, LNM (Landsforeningen Norske Malere), Kunsthåndverkerne i Kongensgate, Tegnerforbundet, Galleri BOA, Oslo Kunstforening og Kunstnerforbundet.