Opplever du at norske kunstnere er mer preget av janteloven enn utenlandske kunstnere?

GEIR YTTERVIK

Billedkunstner

– Jeg vokste opp på Veitvet i et arbeiderklassemiljø, og der fikk man janteloven inn med morsmelken. Selvjustis og korrigeringer var livsviktige, både i språk og holdninger. Hvis du ikke forholdt deg til visse satte, men uoversiktlige regler, var du ikke en del av gjengen. Alt handlet om å tilpasse seg best mulig. Generøsitet fantes ikke, og fravær av straff var belønning nok.

Tidligere var mitt forhold til norsk kunstliv ikke så ulikt oppveksten på Veitvet, men i dag opplever jeg større generøsitet mellom kolleger. Livet er lettere og mer forutsigbart. Om dette skyldes min evne til å tilpasse meg, er vanskelig å vite. Frykten er erstattet av vaner og sosiale bindinger.

I de senere år har jeg prøvd å unngå evalueringer, både i eget arbeid og i mitt forhold til norsk kunstoffentlighet.  Å fristille meg, men det er vanskelig.  Det står alltid så mye på spill. Så jeg preges fortsatt av disse uoversiktlige, men satte reglene, bare nå i kunstverden og ikke på Veitvet. En verden full av definisjoner, makt og krav, en verden man tvinges til å forholde seg til og som er umulig å forklare til utenforstående. Så jo, jeg er preget av jantelov. Jeg ser jo at norske kunstnere i utlandet ofte gir seg selv større frirom enn man normalt gjør her hjemme.

 

MAY SNEVOLL VON KROGH 

Installasjon og skulptur

– Jeg opplever at nordmenn generelt er mer preget av janteloven, men om det gjelder kunstnere mer enn andre, er jeg heller usikker på. Den er jo på en måte en del av folkesjelen vår, på godt og vondt.

 

TOMMY SYVERSBRÅTEN

Billedkunst

– Personlig står jeg et sted mellom anti-jante og jante. Det hender at jeg blir omtalt som «kunstner» når venner introduserer meg for fremmede, og det er jeg ikke så glad i. Det er en tittel andre gir meg, ikke en tittel jeg omtaler meg selv med. Av og til bruker folk kunstnertittelen mot meg, de setter meg liksom på plass, og det føles tullete når jeg aldri dytter meg og min jobb på andre. Jeg er ikke så glad i oppmerksomhet, og tror at verden finner deg dersom arbeidet ditt er av god nok kvalitet. En del av de amerikanske kunstnerne skulle definitivt hatt en dose med janteloven.