Lisa Stålspets

Konstnarshemmet.

Lisa Stålspets

Lisa Stålspets (f. 1978) fra Stockholm har master i billedkunst fra Trondheim, og for tiden bor og arbeider hun både i Oslo og Stockholm. Stålspets jobber i flere medier og blander teknikker som maleri, tegning, skulptur og tekst. Slik skapes fragmenterte fortellinger hvor hun undersøker ulike måter å forstå virkeligheten på og den komplekse dynamikken mellom det å se og det å bli sett. Poetiske virkemidler er ofte en del av dette uttrykket.

En av metodene Stålspets har jobbet med de siste årene, er en helt spesiell collageteknikk. Hun maler først bilder, for så å klippe dem i stykker og sette dem sammen igjen. Hun har også jobbet med å veve sammen tegninger og tusj-arbeider. Det ligger alltid overraskelsesmomenter i disse måtene å jobbe på. Man vet aldri akkurat hvordan det nye bildet blir, hva som skal bli synlig eller usynlig, og hva som blir det dominerende uttrykket. Metoden med å klippe, lime, flette, skjule eller framheve interesserer Stålspets fordi den kompliserer det nye bildet som dannes av de sammenflettede originalene.

Kunstneren ønsker at tilskueren skal bli bevisst på sitt eget blikk. At det å se blir en aktiv handling. Noe man gjør, ikke noe som skjer ukritisk.

Stålspets interesserer seg for psykologi og filosofi, og særlig for hva man kan tenke og fortelle om menneskets forhold til verden. Hun ser på virkelighetens natur som komplisert og sammensatt, noe som er utfordrende å formidle gjennom kunsten. Da må man jo velge, vinkle og utelate ting for å klare å si noe som helst. Dessuten blir persepsjonen av et kjent motiv påvirket av våre personlige assosiasjoner. Her kommer politikk, psykologi og diskurs inn i bildet.

Lisa Stålspets har vist arbeidene sine både i separat- og gruppeutstillinger i Sverige, Finland, Norge og Tyskland. Hennes seneste utstilling var separatutstillingen Konstnärshemmet på RAM Galleri i Oslo våren 2016.

Les mer om Lisa Stålspets på lisastalspets.com

Lisa Stålspets

You’re not gonna know me cause you think you know me.