Andrea Gjestvang

Andrea Gjestvang

Preben Holst

12 kunstnere utforsker ulike aspekter knyttet til barndom og ungdom på Sørlandets Kunstmuseum.

Det er mye som skjer rundt om i landet denne høsten, og nå er det de unges tur på Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. Lørdag 8. oktober åpner utstillingen Underveis.

Høstens store satsing på SKMU er en gruppeutstilling om det å være ung i vår tid. De har invitert 12 kunstnere som utforsker ulike aspekter knyttet til barndom og ungdom. Det er flere grunner til at museet velger å vise en slik utstilling. Barn og unge utgjør i seg selv en viktig målgruppe for museet. Samtidig er det riktig å si at vi i dagens samfunn vel aldri har hatt et større fokus på nettopp denne delen av befolkningen. Vi har alle vært barn, og de fleste kan sikkert kjenne seg igjen i det allmennmenneskelige temaet.

Utvikling og endring
Kurator Frank Falch forteller at utstillingen har fått tittelen Underveis fordi den signaliserer at kjernen i prosjektet berører ulike former for endring og utvikling. Overgangen mellom barndom og ungdom skjer i løpet av kort tid, og innebærer store endringer, både fysisk og mentalt. Utstillingen handler likevel ikke om pubertet i snever forstand. Det har vært viktig å invitere kunstnere som på ulike måter nærmer seg tematikken i et bredt perspektiv, forteller Frank Falch. Utstillingen dekker derfor et tematisk spenn, fra seksuell oppvåkning, pubertetens kroppslige forvandlinger, kjønnsidentitet, ung selvtillit, eller typiske eksempler på vår tids ungdomskultur. Et annet aspekt er hvordan ytre hendelser som vår tids flyktningkrise kan påvirke barn og unges liv og deres utvikling.

Internasjonal satsing

Valg av kunstnere spenner også vidt. Her er det invitert unge navn med tilhørighet til Sørlandet, og etablerte nasjonale og internasjonale kunstnere. Slik sett er utstillingen også en del av en tydelig strategi i både satsingen på regionale krefter og en viktig internasjonalisering, sier Frank Falch.

De har invitert den amerikanske kunstneren Sharon Lockhart. Hun har aldri tidligere vært vist i Norge. Andre internasjonale navn er Rineke Dijkstra og Fiona Tan, begge fra Nederland, den belgiske kunstnergruppa Leo Gabin og Wynne Neilly fra Canada, mens Peter Land, Danmark, og Annika von Hausswolff, Sverige, utgjør det nordiske innslaget. De norske kunstnerne er Marit Victoria Wulff Andreassen, Andrea Gjestvang og Mari Slaattelid, Preben Holst og Ove Kvavik. De to sistnevnte er begge fra Kristiansand.

Dette er en utstilling det er verdt å få med seg. Du har frem til 5.mars 2017 til å ta turen til det blide Sørlandet!

Marit Victoria Wulff Andreassen

Marit Victoria Wulff Andreassen

Peter Land

Peter Land