Nick Brandt

Inherit the Dust av Nick Brandt

Nick Brandt stiller ut hos Willas i Oslo. Les hva han selv skriver om prosjektet.

Nick Brandt

(f. 1964, England)

– bor og arbeider i USA

– Jeg vokste opp i England, i et land som lenge før min tid tilhørte elger og bjørner, ulver og løver, mammuter og neshorn. Over hele kloden streifet det slike dyr rundt hvor vi nå lever. Nå er de fleste av disse dyrene forsvunnet.

I deler av dagens Afrika finnes det fortsatt helt ekstraordinære dyr. Riktignok blir de færre og færre, utryddelse av disse dyrene og ødeleggelse av disse stedene skjer nå – i vår levetid.

Om vi fortsetter slik, vil afrikanske barn være like uvitende om at elefanter og sjiraffer en gang streifet rundt der de bor som vi er om at neshorn en gang bodde der kjøpesenteret vårt nå ligger. Om vi fortsetter i dette tempoet, vil Afrikas unike mega-fauna forsvinne på samme måte som Amerikas og Europas mega-fauna forsvant for mange århundrer siden.

Dette var utgangspunktet for mitt arbeid med Inherit the Dust.

Nick Brandt

Inherit the Dust av Nick Brandt

SKAPELSEN
Vi opplever det motsatte av skapelsen akkurat nå. Det tok milliarder av år å skape en klode med et så vidunderlig mangfold, et mangfold som på noen få, korte år er i ferd med å bli tilintetgjort. (I løpet av de siste 40 årene er bestanden av ville dyr på kloden blitt halvert, red.anm.)

De fleste av oss tror fortsatt at ødeleggelsen i Afrika hovedsakelig skyldes krypskyting, i et forsøk på å møte den umettelige etterspørselen etter neshorn og støttenner fra Østen. I virkeligheten er sannheten mye mer kompleks og monumental enn det.

Hovedsakelig handler det om oss mennesker. Det handler om den raskt voksende mengden av mennesker, kombinert med de begrensede arealer og ressurser som finnes.

De fleste afrikanere vil trolig hevde at vestlige samfunn i hundrevis av år har utnyttet Afrikas ressurser kun for å oppnå økonomisk vekst, og at det nå for lengst er deres tur å oppleve økonomisk vekst. Hvorfor skal de nektes det komfortable liv som folk flest har i Vesten?

På mange måter er dette et fornuftig argument. Og noe som er åpenbart, er at beskyttelse av miljøet og økonomisk vekst kan gå hånd i hånd. I mange områder av Øst-Afrika hvor disse dyrene fremdeles eksisterer, er økoturisme ofte den eneste virkelig betydelige kilde til langsiktig økonomisk vekst. Om dyrene forsvinner, er det svært lite igjen av økonomisk verdi. (Verdien av én elefant for krypskyttere er rundt 20.000 USD – mens verdien av én elefants liv på savannen er beregnet til rundt 1,65 millioner USD sett fra et økoturisme-perspektiv.)

Nick Brandt

Inherit the Dust av Nick Brandt

– Jeg begynte dette prosjektet i begynnelsen av 2014. Upubliserte portretter av dyr som jeg hadde tatt over flere år, ble printet i naturlig størrelse og limt opp på store paneler. Panelene ble så plassert på steder hvor slike dyr pleide å vandre, men som et resultat av menneskelig påvirkning ikke lenger finnes.

I noen av fotografiene er dyrene blitt usynlige for menneskene, de lever sine liv helt uanfektet av panelene med portretter. Dyrene står som spøkelser i disse golde landskapene.

Utryddelse av dyrelivet, degraderingen av menneskeliv, det destruktive samspillet mellom de to: Det er ikke bare dyr som er ofre for miljøødeleggelsene, men også menneskene som nå bebor disse landskapene.

Det er en klisjé, men vi må handle nå (det kan være tema for et annet essay). Hvis vi fortsetter uten å gjøre noe, vil fremtidige generasjoner arve de triste restene av det som en gang var en levende planet.

They will Inherit the Dust.

Nick Brandt

Nick Brandt

Inherit the Dust av Nick Brandt

Informasjon om utstillingen

Inherit the Dust ble lansert i mars 2016. Utstillingen er blant annet blitt vist i New York, Los Angeles, Berlin, Paris, London og Stockholm. Inherit the Dust er en salgsutstilling som vises hos WILLAS contemporary i Tordenskioldsgate 7 frem til den 12. november 2016. Inherit the Dust presenteres i nært samarbeid med Fotografiska i Stockholm. www.fotografiska.eu

Galleriets åpningstider er tirsdag–lørdag 12–17 eller etter avtale via www.willas.com.

Informasjon om BIG LIFE FOUNDATION
I 2010 etablerte Nick Brandt og en kollega Big Life Foundation, en non-profit organisasjon som beskytter et område på over 800 000 hektar i Øst-Afrika. Stiftelsen har ansatt rundt 300 lokale voktere, noe som har medført en dramatisk reduksjon av snikskyting i området, og er en av få suksesshistorier i Øst-Afrika. – Flere og flere mennesker begynner å innse de økonomiske fordelene av å beskytte miljøet. Big Life’s etiske grunnsyn synes å fungere: Om naturvern gagner lokalbefolkningen, så vil de lokale bidra i naturvernet. Og det er her håpet ligger for Afrikas natur, sier Brandt.

Du kan VIPPS-e ditt bidrag til Big Life Foundation på 50101.
www.biglife.org

Nick Brandt

Behind the scenes.