Opplever du at det er toleranse for selvlærte kunstnere innad i kunstmiljøet, eller er utdannelse avgjørende for å få respekt og anerkjennelse?

Foto: Petter Solheim
JAN HENNING LARSEN

Utdannet billedkunstner og jobber med grafikk/fargetresnitt

Jeg tror det er vanskelig å få respekt uten utdanning. Man trenger utdanning for å få innsikt og tyngde, samt for å lære hvordan den intrikate kunstverdenen fungerer. Det har også med selvtillit å gjøre. Personlig setter jeg likevel pris på amatørkunst. For meg er det verket, og ikke personen som teller. Min avdøde venn, kollega og billedkunstner Bjørn Frode Larsson hadde ikke utdanning, men det var aldri noe hinder for ham. Han var høyt respektert både av kolleger og andre, men selv om han var dyktig og kom langt, så hadde han sluppet å kjempe så hardt for anerkjennelsen om han hadde hatt utdanning. Jeg konkluderer med at det er vanskelig å bli anerkjent uten utdannelse, men ikke umulig.

Minna H. Lappalainen
MINNA H. LAPPALAINEN

Utdannet billedkunstner

Nei, jeg tror ikke utdannelse er avgjørende. Det er mange eksempler på kunstnere uten formell utdannelse som er anerkjente og respekterte i kunstmiljøet. Hva med Elmgreen & Dragset, Troels Wörsel eller Francis Bacon? En utdannelse i seg selv er ikke noe garantert frikort videre i karrieren. Likevel gjør en formell utdannelse unge kunstnere bedre rustet til kommende kunstnerisk virke, også i form av sosialisering og profesjonalisering.

Utdannelse er generelt viktig i dagens samfunn. Nettverk er også viktig. Man må huske at det finnes mange ulike typer kunstnerskap og arenaer å jobbe som kunstner på. For å oppnå respekt og anerkjennelse må man jobbe kontinuerlig og seriøst med sitt yrke. Forhåpentligvis er det det kunstneriske arbeidet, det man jobber med og kvaliteter i arbeidene som er avgjørende for å oppnå respekt og anerkjennelse.

 

Johan van den Boom Cairns
JOHAN VAN DEN BOOM CAIRNS

Selvlært billedkunstner

–  Jeg opplever kunstmiljøet som en svært interessant, men merkelig verden, full av akademikere, gallerier og kunstnere som puster inn og ut alle former for kunst. For å være ærlig elsker jeg at kunstverden er som en annen plantet, som om den er Saturn med alle sine ringer og farger. Selv vokste jeg opp med en akademisk kunstnermor som følte at all kunnskapen og teknikken bare blokkerte kreativiteten hennes. Derfor ble selve kreativiteten det aller viktigste for meg. Jeg har studert kreativ terapi, og teknikkene jeg lærte der, er verktøy nok for meg som kunstner. Kunst kan skapes på mange måter og kan begynne i hjertet, hjernen, som en skisse eller et konsept, men det er først hos mottakeren at anerkjennelsen er viktig. Francis Bacons Three Studies of Lucian Freud ble solgt for 142,4 millioner dollar, og det sier jo alt. Man må imidlertid være ekstremt dyktig for å komme seg inn på gallerier som selvlært kunstner. Hvis verket ikke er fenomenalt, og man i tillegg mangler utdannelse, så vil man henge i en tynn tråd.