Facebook pixel

Prophecy of happiness, 2014, blyant på papir, 146 x 152 cm.

Give her what she’s waiting for.. A symbol of forever, 2014, pencil on paper, 146 x 160 cm

Solveig Ane Øksendal jobber hovedsakelig med figurativ tegning, skulptur og installasjon. Billedspråket hennes balanserer mellom det vakre og det groteske, det tiltrekkende og det frastøtende. Øksendal er særlig opptatt av kvinnen og hvordan hun avbildes og portretteres, samt temaer knyttet til hennes kropp, kjønn, død og seksualitet. De siste årene har Øksendal særlig konsentrert seg om en serie arbeider som viser diamanter og kvinnekropper i forening. Inspirasjonen kom fra en artikkel hun leste om diamantindustrien og firmaet De Beers, som hadde enevelde over det globale markedet i over 100 år. Titlene på disse arbeidene er ulike slagord fra de kjønnssegregerte, og spesielt kvinnerettede, reklamekampanjene for de opphøyde steinene. Øksendals forhold til diamanter er todelt. De er både kvalmende, stygge og vulgære, men samtidig vakre og tiltrekkende, og i verkene utforsker hun diamantens forbindelse til kroppen. Samtidig som diamanten, som verdens hardeste naturlige materiale, skaper en sterk kontrast til en fyldig og myk hudfold, liker hun tanken på at man med dagens teknologi kan gjøre døde menneskers kropper om til edle steiner. Ved å skille karbonet fra asken etter en avdød person og legge dette under høytrykk i 10–12 måneder kan man fremstille diamanter. Dette gjøres flere steder i verden av mennesker som ønsker å bevare en del av sine kjære. Slik blir kroppen, sjelen og mennesket direkte oversatt til en av de dyreste og mest eksklusive kommersielle varene vi har på markedet i dag.

Øksendals arbeider er symbolrike og inneholder svart humor og populærkulturelle så vel som kunsthistoriske referanser. Verkene fungerer som uttrykk for noe abstrakt uten vokabular, som en tanke, sinnsstemning eller følelse. Selv om tegning alltid har vært Øksendals hovedbeskjeftigelse, har hun de siste årene ønsket å i større grad konfrontere / nå ut til betrakteren. Som en løsning på dette har hennes todimensjonale arbeider både eskalert i størrelse og blitt videreført ut i det tredimensjonale rom som skulpturer. For tiden er det skulptur hun utforsker og fordyper seg i, men hun arbeider alltid med tegning samtidig.

Øksendal tok master ved Kunstakademiet i Trondheim i 2014 og holder nå til i Prindsen Kunstnerkollektiv i Oslo. Ved siden av sitt kunstnerskap jobber hun som omviser ved Museet for samtidskunst – Nasjonalmuseet, og har ansvaret for museet i samarbeidprosjektet Plot Oslo. Les mer om Øksendal på http://cargocollective.com/solveigane.