Aleksander Stav, skulptør

Skulptøren Aleksander Stav (f. 1983) er oppvokst i Trondheim, men bor nå på et småbruk på Hadeland. Der leier han en 500 kvadratmeter stor lagerhall, som han har forvandlet til et skulpturverksted med store produksjonsmuligheter. Stav engasjerer seg i omfattende skulpturelle prosesser som også innebærer maling og konseptuell arkitektur. Naturen er et hyppig tema i hans arbeider. Han betrakter hvordan den stadig endres og hvordan våre egne forestillinger om naturen utvikler seg, ofte med utgangspunkt i historiske hendelser. Resultatet er kunstverk som beveger seg mellom og forbi motpoler. Det være seg sannhet og relativisme, håp og melankoli, kunnskap og naivitet. Teknologi og natur er tradisjonelt sett på som motsetninger, men i Stavs arbeider har de en tendens til å bytte plass.

Aleksander Stav startet sin utdannelse i Bournemouth i England og avsluttet med en mastergrad ved Kunstakademiet i Bergen i 2009. Han har holdt flere separatutstillinger og deltatt på en rekke utstillinger i Norge, samt vist arbeider i Brasil, London og New York. Nå arbeider Stav med et mangfold av prosjekter innen arkitektur og produktutvikling, blant annet med utsmykninger i samarbeid med Lars Skjelbreia. Den 26. mai åpner han separatutstilling på galleri TM51 i Oslo.

www.aleksanderstav.no

Instagram: aleksanderstav