Foto: NTB Scanpix

Rolf E. Stenersen (1899–1978) hadde en mangefasettert karriere, både som sprinter, aksjemekler og forfatter. I tillegg var han også lidenskapelig opptatt av kunst. Han begynte tidlig å samle, allerede i 1920-årene, og startet med arbeider av Edvard Munch. Han innledet etter hvert et nært vennskap til kunstneren, som rådet ham til å kjøpe «…bilder av dem som prøver å bryte ny vei». Slik ble Stenersen en av landets fremste støttespillere for de modernistiske strømningene i norsk mellomkrigstid.

Stenersen valgte gjerne kunst som gikk på tvers av det som i perioden ble ansett som den gode smak, som definert av kritikere og Nasjonalgalleriets innkjøp. Han ble dermed viktig for de unge kunstnernes eksistens og virke, blant dem Kai Fjell og Erik Harry Johannessen. Stenersen opparbeidet seg etter hvert også den største private samlingen av sin venn Munchs arbeider. Han stilte ut kunstverkene sine både i Oslo, Stockholm og Amsterdam, og i 1936 forærte han rundt 300 malerier og et stort antall arbeider på papir til Aker kommune. Det skulle ta nesten 60 år før denne samlingen fikk et permanent hjem med åpningen av Stenersenmuseet i Oslo i 1994, som nå blir en del av det planlagte Munchmuseet i Bjørvika.

Etter andre verdenskrig fattet Stenersen stor interesse for internasjonal kunst, og gikk til innkjøp av verk av blant andre Pablo Picasso og Paul Klee. Kunsten fra denne senere perioden ble tildelt Bergen kommune i 1971. På mange måter kan man også si at Stenersen bodde i et kunstverk. Villa Stenersen, som er skreddersydd oppdragsgiverens kunstsamling, ble tegnet av Arne Korsmo på slutten av 30-tallet. I dag er villaen i Oslo et av landets mest betydningsfulle eksempler på den tidlige funksjonalismen i Norge.