Guggenheim.

I en tid da Amerika så til Europa for inspirasjon, ønsket Frank Lloyd Wright å skape ekte amerikansk arkitektur – en visjon som gjorde ham til hjemlandets mest berømte arkitekt.

Amerikanske Frank Lloyd Wright (1867–1959) har med sine mange, spektakulære bygg tegnet seg inn i historien som en av 1900-tallets mest betydningsfulle arkitekter. Wright var allsidig i arbeidet sitt, og i porteføljen finnes alt fra kontorer og kirker til hoteller og museer. Mest kjent er han likevel for måten han utviklet eneboligen på.

Influert av arkitekt og veileder Louis Sullivan står Wright i spissen for utviklingen av præriehusene. Retningen og navnet er forankret i landskapet rundt Chicago og forstaden Oak Park, hvor Wright tegnet en rekke boliger. Husene kjennetegnes av horisontale linjer, slake takkonstruksjoner og åpne planløsninger, noe som var nytt i tiden. Et av de mest kjente præriehusene er Robie House i Chicago (1910), et bygg som ikke bare har inspirert og influert Wrights kollegaer, men som i 1991 ble utpekt av The American Institute of Architects som et fremragende eksempel på amerikansk arkitektur.

Wright var en estetiker. Han anså arkitektur og verden som et stort kunstverk, og hentet inspirasjon fra naturen. Han vektla viktigheten av byggets tilknytning til omgivelsene både i form og materialvalg, noe Fallingwater (1939) er et godt eksempel på. Huset i Pennsylvania, tegnet på oppdrag av familien Kaufmann, har et integrert fossefall, og tufter på tanken om at familien ikke bare skulle leve i, men med naturen. Den langstrakte konstruksjonen formelig svever i landskapet og har høstet stor oppmerksomhet både i samtid og ettertid. Bygget er i dag et nasjonalt landemerke.

Wright forfektet en organisk arkitektur hvor hus, møbler og miljø skulle utgjøre en samlet helhet, og han designet interiør og kunst skreddersydd til bygningene sine. Som samler av japansk kunst hadde han også en forkjærlighet for asiatisk estetikk og helhetstenking, noe som reflekteres i arbeidene hans.

Trangen til å pushe grenser både konseptuelt og teknologisk resulterte ikke bare i vakre, revolusjonerende bygninger. Det førte tidvis med seg utfordringer og feil som kom til overflaten ved bruk, men Wright hadde først og fremst blikk på utvikling og nyskaping. Han var likevel opptatt av funksjonalitet og tilgjengelighet, og utviklet i 30-årene Usonian-husene, enkle modulhus basert på præriehusene, men beregnet på middelklassens lommebøker.

Wright tegnet over 1114 ulike konstruksjoner i løpet av karrieren, hvorav 532 ble realisert. Av disse er kanskje hans mest kjente arbeid Guggenheim Museum i New York. I likhet med verkene innenfor museumsveggene er det spiralformede bygget et kunstverk i seg selv. Wright døde før resultatet stod ferdig, men etterlot seg en arv som er like tidløs og nyskapende i dag som den gang museet ble reist i 1959.

Robie House i Chicago. Foto: Scanpix