Dokka

… men den er slett ikke sur. Som interiørarkitekt og industridesigner var Birger Dahl (1916–1998) opptatt av at lampene han designet skulle skape harmoni i omgivelsene.

Birger Dahl var en av Arne Korsmos første elever ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i Oslo. Korsmo reformerte undervisningen ved skolen og la grunnlaget for en ny generasjon interiørarkitekter og designere som vektla forholdet mellom møbler og rom, noe som fikk avgjørende betydning for Dahls videre utvikling som en av etterkrigstidens sentrale norske formgivere. I 1947 ble Dahl selv overlærer ved skolen, med tiden også professor i form, og i 1955 ble han et av de første medlemmene i ID-gruppen (senere Norske Industridesignere).

Pendellampen S/10053 ble designet i 1954 og kom i produksjon året etter ved Sønnico Fabrikker, hvor Dahl var sjefdesigner i årene 1945–1957. Han tegnet mange lamper for Sønnico, men ingen ble like populære som akkurat denne pendelen. Hvorfor? Lampen har en ren og elegant silhuett som er lett gjenkjennbar, ikonisk. Formen er på funksjonalistisk vis redusert ned til et minimum. Den gir en følelse av en slags sluttet, lavmælt ro.

Birger Dahls arbeider har vært beskrevet som lite stilpregede. Objektene har blitt slik de er fordi det var slik de måtte være, som et resultat av en slags iboende trang i selve gjenstanden. Vi ser likevel i denne pendellampen spor av Scandinavian Design, en designtradisjon med rot i det nordiske demokratiet, hvor vakre hverdagsobjekter ble designet for vanlige folk og ikke for eliten. Lampen var laget av brennlakkert aluminium som ga lave produksjonskostnader og dermed gjorde den tilgjengelig for folk flest. Den myke, organiske kurven er et annet kjennetegn.

I 1957 ble S/10053 tildelt gullmedalje på Triennalen i Milano. I 1968 mottok den Jacob-prisen. I fjor var den med på utstillingen Norwegian Icons, som først ble vist på Blomqvist Kunsthandel og deretter vandret videre til Tokyo og New York.

Sønnico Fabrikker la etter mange år ned lampeproduksjonen, men i 2007 ble pendellampen satt i produksjon igjen av Northern Lighting under produktnavnet Dokka. Den originale pendelen fra Sønnico er imidlertid blitt et ettertraktet samlerobjekt, et ekte norsk designikon.